Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium

KVĚTEN 2007

čtvrtek 10.

Spotřební daň
– splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. Spotřební daň
– splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
  Daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za duben
pondělí 21. Daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
pátek 25. Daň silniční
– záloha na daň za 1. čtvrtletí
čtvrtek 31. Daň z nemovitostí
– splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5000 Kč včetně)
   
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen “samostatně hospodařící rolníci”