Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium

ÚNOR 2007

pátek 9.

Spotřební daň
– splatnost daně za prosinec 2006 (mimo SD z lihu)
čtvrtek 15. Daň z příjmů
– podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
   
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
úterý 20. Daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

středa 21. Daň z příjmů
– podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2006
pondělí 26. Spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2006 (pouze SD z lihu)
   
– daňové přiznání za leden
   
– daňové priznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
  DPH – daňové přiznání a daň za leden
středa 28. Daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden