Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium

ŘÍJEN 2006

Pondělí 2.

Daň z nemovitosti
– splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1000 korun s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
Úterý 10. Spotřební daň – (splatnost daně za srpen, mimo spotřební daň z lihu)
Pondělí 16. Daň silniční
– záloha na daň za 3. čtvrtletí
Středa 25. Spotřební daň

– splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň z lihu)

    – Daňové přiznání za září (pouze spotřební daň z lihu)
   
– Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních technických benzínů za září (pokud vznikl nárok)
  Daň z přidané hodnoty
– Daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září, souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí