Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium

KVĚTEN 2006

Středa 10. 5..

Spotřební daň splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)
Čtvrtek 25. 5. Spotřební daň splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za duben
   
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben (pokud vznikl nárok)
  DPH – daňové přiznání a daň za duben
Středa 31. 5. Daň z nemovitosti
splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
   
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za březen (pokud vznikl nárok)
   
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb (samostatně hospodařící rolníci)