Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium

Základní daňový kalendář na rok 2008

 

ZÁŘÍ

Pondělí 1. 9.

daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec

daň z nemovitosti: splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč)

ŘÍJEN

Středa 8. 10.

sociální a zdravotní pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

Středa 15. 10.

daň silniční: 3. záloha na daň

Pondělí 20. 10.

daň z příjmů: odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc září 2008

Pondělí 27. 10.

daň z přidané hodnoty: – podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za 3. čtvrtletí – podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za září 2008

– podání souhrnného hlášení za uplynulé kalendářní čtvrtletí

spotřební daně: podání daňového přiznání za září 2008

Pátek 31. 10.

daň z příjmů:

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2008 – odvod částek zajištění daně za září 2008

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu: úhrada pojistného

LISTOPAD

Pondělí 10. 11.

sociální a zdravotní pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

Čtvrtek 20. 11.

daň z příjmů: odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc říjen 2008

Úterý 25. 11.

daň z přidané hodnoty: podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za říjen 2008 – spotřební daně: podání daňového přiznání za říjen 2008

PROSINEC

Pondělí 1. 12.

daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad

– odvod částek zajištění daně za listopad 2008

daň z nemovitostí: 4. splátka daně u poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb

– 2. splátka daně pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb

Pondělí 8. 12.

sociální a zdravotní pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

Pondělí 15. 12.

daň z příjmů: 2. pololetní záloha na daň u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč

– 4. čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 150 000 Kč

daň silniční: 4. záloha na daň

Pondělí 22. 12.

daň z příjmů: odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc listopad 2008

Pondělí 29. 12.

daň z přidané hodnoty: podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za listopad 2008

spotřební daně: podání daňového přiznání za listopad 2008

Středa 31. 12.

daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2008

– odvod částek zajištění daně za listopad 2008