Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

  DAŇOVÉ KALENDÁRIUM 2009
ÚNOR
Pondělí 2. 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2008
– daň z nemovitostí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2008
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2008
– biopaliva – hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
Pondělí 9. 2. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
Pondělí 16. 2. – daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
Pátek 20. 2. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
– podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2008
Úterý 24. 2. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
Středa 25. 2. – spotřební daň – daňové přiznání za leden 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2009
BŘEZEN
Pondělí 2. 3. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2008
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2009
Čtvrtek 12. 3. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
Pondělí 16. 3. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
Pátek 20. 3. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Středa 25. 3. – spotřební daň – daňové přiznání za únor 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2009
Pátek 27. 3. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
Úterý 31. 3. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2009
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
DUBEN
Čtvrtek 9. 4. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
Středa 15. 4. – silniční daň – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2009
Pondělí 20. 4. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
Pátek 24. 4. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
Pondělí 27. 4. – spotřební daň – daňové přiznání za březen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za březen 2009 (pokud vznikl
nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2009
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen
2009
Čtvrtek 30. 4. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2009