Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

  DAŇOVÉ KALENDÁRIUM 2009
BŘEZEN
Pondělí 2. 3. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2008
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2009
Čtvrtek 12. 3. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
Pondělí 16. 3. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
Pátek 20. 3. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Středa 25. 3. – spotřební daň – daňové přiznání za únor 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2009
Pátek 27. 3. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
Úterý 31. 3. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2009
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
DUBEN
Čtvrtek 9. 4. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
Středa 15. 4. – silniční daň – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2009
Pondělí 20. 4. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
Pátek 24. 4. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
Pondělí 27. 4. – spotřební daň – daňové přiznání za březen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za březen 2009 (pokud vznikl
nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2009
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen
2009
Čtvrtek 30. 4. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2009
KVĚTEN
Pondělí 11. 5. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
Středa 20. 5. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Pondělí 25. 5. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2009
ČERVEN
Pondělí 1. 6. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2009
– daň z nemovitostí – splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
Úterý 9. 6. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
Pondělí 15. 6. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Pondělí 22. 6. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Středa 24. 6. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
Čtvrtek 25. 6. – spotřební daň – daňové přiznání za květen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2009
Úterý 30. 6. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2009
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce