Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

  DAŇOVÉ KALENDÁRIUM 2009
ČERVEN
Pondělí 1. 6.
– daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2009
– daň z nemovitostí
– splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
Úterý 9. 6.
– spotřební daň
– splatnost daně za duben 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
Pondělí 15. 6.
– daň z příjmů
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Pondělí 22. 6.
– daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Středa 24. 6.
– spotřební daň
– splatnost daně za duben 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
Čtvrtek 25. 6.
– spotřební daň
– daňové přiznání za květen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za květen 2009
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2009
Úterý 30. 6.
– daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2009
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
ČERVENEC
pátek 10. 7.
– spotřební daň
– splatnost daně za květen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. 7.
– daň silniční
– záloha na daň za 2. čtvrtletí 2009
pondělí 20. 7.
– daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků
pondělí 27. 7.
– spotřební daň
– splatnost daně za květen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené
nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2009
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2009
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2009
pátek 31. 7.
– daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2009
SRPEN
pondělí 10. 8.
– spotřební daň
– splatnost daně za červen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. 8.
– daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků
pondělí 24. 8.
– spotřební daň
– splatnost daně za červen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. 8.
– spotřební daň
– daňové přiznání za červenec 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené
nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za červenec 2009
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2009
pondělí 31. 8.
– daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2009
– daň z nemovitostí
– splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než
5 000 Kč)