Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

  DAŇOVÉ KALENDÁRIUM 2010
ÚNOR
pondělí 1. 2. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2009
– daň z nemovitostí
– daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2010
– daň silniční
– daňové přiznání a daň za rok 2009
– biopaliva
– hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
úterý 9. 2. – spotřební daň
– splatnost daně za prosinec 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. 2. – daň z příjmů
– podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2010 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2009
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 22. 2. – daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
– podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2009
středa 24. 2. – spotřební daň
– splatnost daně za prosinec 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. 2. – spotřební daň
– daňové přiznání za leden 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2010 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za leden 2010
– souhrnné hlášení za leden 2010
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2010
BŘEZEN
pondělí 1. 3. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2010
úterý 2. 3. – daň z příjmů
– podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2009
pátek 12. 3. – spotřební daň
– splatnost daně za leden 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. 3. – daň z příjmů
– čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
pondělí 22. 3. – daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 25. 3. – spotřební daň
– daňové přiznání za únor 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2010 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za únor 2010 – souhrnné hlášení za únor 2010
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2010
pondělí 29. 3. – spotřební daň
– splatnost daně za leden 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 31. 3. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2010
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
DUBEN
pátek 9. 4. – spotřební daň
– splatnost daně za únor 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 30. 4. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2010
KVĚTEN
pondělí 10. 5.. – spotřební daň
– splatnost daně za březen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. 5. – daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 25. 5. – spotřební daň
– splatnost daně za březen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
– daň daňové přiznání za duben 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2010 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za duben 2010 – souhrnné hlášení za duben 2010
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2010
pondělí 31. 5. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2010
– daň z nemovitostí
– splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
ČERVEN
středa 9. 6. – spotřební daň
– splatnost daně za duben 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. 6. – daň z příjmů
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 21. 6. – daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. 6. – spotřební daň
– splatnost daně za duben 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. 6. – spotřební daň
– daňové přiznání za květen 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2010 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za květen 2010 – souhrnné hlášení za květen 2010
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2010
středa 30. 6. – daň z příjmů
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce