Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

  DAŇOVÉ KALENDÁRIUM 2010
BŘEZEN
pondělí 1. 3. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2010
úterý 2. 3. – daň z příjmů
– podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2009
pátek 12. 3. – spotřební daň
– splatnost daně za leden 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. 3. – daň z příjmů
– čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
pondělí 22. 3. – daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 25. 3. – spotřební daň
– daňové přiznání za únor 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2010 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za únor 2010 – souhrnné hlášení za únor 2010
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2010
pondělí 29. 3. – spotřební daň
– splatnost daně za leden 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 31. 3. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2010
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám