Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

  DAŇOVÉ KALENDÁRIUM 2010
DUBEN
pátek 9. 4. – spotřební daň
– splatnost daně za únor 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 30. 4. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2010
KVĚTEN
pondělí 10. 5. – spotřební daň
– splatnost daně za březen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. 5. – daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 25. 5. – spotřební daň
– splatnost daně za březen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
– daň daňové přiznání za duben 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2010 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za duben 2010 – souhrnné hlášení za duben 2010
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2010
pondělí 31. 5. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2010
– daň z nemovitostí
– splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)