Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium

Základní daňový kalendář na rok 2008

 

ČERVENEC

Čtvrtek 10. 7.

spotřební daň: splatnost daně za květen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)

Úterý 15. 7.

– daň silniční: záloha na daň za 2. čtvrtletí

Pondělí 21. 7.

– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Pátek 25. 7.

spotřební daň: splatnost daně za květen 2008 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2008

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2008 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí

ekologické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2008

Čtvrtek 31. 7.

daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2008

SRPEN

Pondělí 11. 8.

– spotřební daň: splatnost daně za červen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)

Středa 20. 8.

daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Pondělí 25. 8.

spotřební daň: splatnost daně za červen (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červenec 2008

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2008 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za červenec

– ekologické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2008

ZÁŘÍ

Pondělí 1. 9.

daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec

daň z nemovitosti: splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč)

ŘÍJEN

Středa 8. 10.

sociální a zdravotní pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

Středa 15. 10.

daň silniční: 3. záloha na daň

Pondělí 20. 10.

daň z příjmů: odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc září 2008

Pondělí 27. 10.

daň z přidané hodnoty: – podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za 3. čtvrtletí – podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za září 2008

– podání souhrnného hlášení za uplynulé kalendářní čtvrtletí

spotřební daně: podání daňového přiznání za září 2008

Pátek 31. 10.

daň z příjmů:

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2008 – odvod částek zajištění daně za září 2008

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu: úhrada pojistného