Komora veterinárních lékařů České republiky

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium

Základní daňový kalendář na rok 2008

ČERVEN

Pondělí 2. 6.

– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2008; odvod částek zajištění daně za květen 2008; odvod daně stanovené paušálem

– daň z nemovitosti: celá daň (při daňové povinnosti do 1000 Kč); 1. splátka u ostatních poplatníků s výjimkou u provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb

Pondělí 9. 6.

– sociální a zdravotní pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

Pondělí 16. 6.

– daň z příjmů: 1. pololetní záloha na daň u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč; 2. čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 150 000 Kč

Pátek 20. 6.

– daň z příjmů: odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc květen 2008

Středa 25. 6.

– daň z přidané hodnoty: podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za květen 2008

– spotřební daně: podání daňového přiznání za květen 2008

Pondělí 30. 6.

– daň z příjmů: podání daňového přiznání za rok 2007 v prodloužené lhůtě a vyrovnání daňové povinnosti za rok 2007 u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem; odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2008; odvod částek zajištění daně za květen 2008

– daň z nemovitosti: 2. splátka daně u poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb

ČERVENEC

Čtvrtek 10. 7.

spotřební daň: splatnost daně za květen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)

Úterý 15. 7.

– daň silniční: záloha na daň za 2. čtvrtletí

Pondělí 21. 7.

– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Pátek 25. 7.

spotřební daň: splatnost daně za květen 2008 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2008

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2008 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí

ekologické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2008

Čtvrtek 31. 7.

daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2008

SRPEN

Pondělí 11. 8.

– spotřební daň: splatnost daně za červen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)

Středa 20. 8.

daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Pondělí 25. 8.

spotřební daň: splatnost daně za červen (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červenec 2008

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2008 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za červenec

– ekologické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2008

ZÁŘÍ

Pondělí 1. 9.

daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec

daň z nemovitosti: splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč)

Komora veterinárních lékařů České republiky