Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium 2012
BŘEZEN
čtvrtek 1. – daň z příjmů
– podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 12. – spotřební daň
– splatnost daně za leden 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. – daň z příjmů
– čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
úterý 20. – daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 26. – spotřební daň
– daňové přiznání za únor 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené naf t y a ostatních (technických) benzinů za únor 2012 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za únor 2012
– souhrnné hlášení za únor 2012
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2012
DUBEN
pondělí 2. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2012
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, nemá-li poplatník povinný, audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
– daň darovací
– podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů
pondělí 9. – spotřební daň
– splatnost daně za únor 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. – daň silniční
– záloha na daň za 1. čtvrtletí 2012
pátek 20. – daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. – spotřební daň
– splatnost daně za únor 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. – spotřební daň
– daňové přiznání za březen 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2012 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2012
– souhrnné hlášení za březen 2012 a 1. čtvrtletí 2012
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2012
pondělí 30. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2012