Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium

Základní daňový kalendář na rok 2008

KVĚTEN

Pátek 9. 5.

– sociální a zdravotní pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc; doplatek sociálního pojištění podle přehledu za rok 2007 osob samostatně výdělečně činných podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě

Úterý 20. 5.

daň z příjmů: odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc duben 2008

Pondělí 26. 5.

daň z přidané hodnoty: podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za duben 2008

spotřební daně: podání daňového přiznání za duben 2008

ČERVEN

Pondělí 2. 6.

– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2008; odvod částek zajištění daně za květen 2008; odvod daně stanovené paušálem

– daň z nemovitosti: celá daň (při daňové povinnosti do 1000 Kč); 1. splátka u ostatních poplatníků s výjimkou u provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb

Pondělí 9. 6.

sociální a zdravotní pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

Pondělí 16. 6.

– daň z příjmů: 1. pololetí záloha na daň u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč; 2. čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 150 000 Kč

Pátek 20. 6.

daň z příjmů: odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc květen 2008

Středa 25. 6.

daň z přidané hodnoty: podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za květen 2008

spotřební daně: podání daňového přiznání za květen 2008

Pondělí 30. 6.

daň z příjmů: podání daňového přiznání za rok 2007 v prodloužené lhůtě a vyrovnání daňové povinnosti za rok 2007 u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem; odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2008; odvod částek zajištění daně za květen 2008

daň z nemovitosti: 2. splátka daně u poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb

ČERVEN

Pondělí 2. 6.

– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2008; odvod částek zajištění daně za květen 2008; odvod daně stanovené paušálem

– daň z nemovitosti: celá daň (při daňové povinnosti do 1000 Kč); 1. splátka u ostatních poplatníků s výjimkou u provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb

Pondělí 9. 6.

– sociální a zdravotní pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

Pondělí 16. 6.

– daň z příjmů: 1. pololetní záloha na daň u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč; 2. čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 150 000 Kč

Pátek 20. 6.

– daň z příjmů: odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc květen 2008

Středa 25. 6.

– daň z přidané hodnoty: podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za květen 2008

– spotřební daně: podání daňového přiznání za květen 2008

Pondělí 30. 6.

– daň z příjmů: podání daňového přiznání za rok 2007 v prodloužené lhůtě a vyrovnání daňové povinnosti za rok 2007 u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem; odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2008; odvod částek zajištění daně za květen 2008

– daň z nemovitosti: 2. splátka daně u poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb