Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium 2013
BŘEZEN
pátek 1. – daň z příjmů
– podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
úterý 12. – spotřební daň
– splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. – daň z příjmů
– čtvrtletní záloha na daň
– podání oznámení platebního zprostředkovatele
středa 20. – daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
– pojistné
– podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25. – spotřební daň
– daňové přiznání za únor 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2013 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za únor
– souhrnné hlášení za únor
  – výpis z evidence za únor
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013
středa 27. – spotřební daň
– splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
DUBEN
úterý 2. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013
– podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2012
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
– daň darovací – podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů
úterý 9. – spotřební daň
– splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. – daň silniční
– záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013
pondělí 22. – daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
– pojistné
– podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných
– podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2013
středa 24. – spotřební daň
– splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. – spotřební daň
– daňové přiznání za březen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2013 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
– výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
– energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013
úterý 30. – daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013