Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium

BŘEZEN

pondělí 10. 3. – sociální a zdravotní pojištění:

poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-městnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

pondělí 17. 3. – daň z příjmů:

odvod I. čtvrtletní zálohy na daň z příjmu roku 2008 u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000

čtvrtek 20. 3. – daň z příjmů:

odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc únor 2008

úterý 25. 3. – daň z přidané hodnoty:

podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za únor 2008

pondělí 31. 3.– daň z příjmů:

– podání daňového přiznání za rok 2007 v neprodloužené lhůtě a vyrovnání daňové povinnosti za rok 2007 u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ze únor 2008

– odvod částek zajištění daně za únor 2008

– podání plné moci k zastupování, pokud daňové přiznání za rok 2007 zpracovává a předkládá daňový poradce v prodloužené lhůtě (§ 40 odst. 3 zákona 337/1992 Sb.)

zdravotní pojištění: oznámení data podání daňového přiznání u osob samostatně výdělečně činných, účtujících v hospodářském roce

DUBEN

Úterý 8. 4.

– sociální pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

Zdravotní pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc; oznámení skutečnosti, že přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpracovává a podává daňový poradce

Úterý 15. 4.

daň silniční: 1. záloha na daň

Pondělí 21. 4.

– daň z příjmů: odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc březen 2008

Pátek 25. 4.

– daň z přidané hodnoty: podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za 1. čtvrtletí; podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za březen 2008; podání souhrnného hlášení za uplynulé kalendářní čtvrtletí

spotřební daně: podání daňového přiznání za březen 2008

Středa 30. 4.

– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2008; odvod částek zajištění daně za březen 2008

– sociální pojištění: podání přehledu za rok 2007 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě a účtujících v kalendářním roce; oznámení a doložení skutečnosti, že přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpracovává a podává daňový poradce

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu: úhrada pojistného