Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dermatologický kurz

 Pro praxi

Lubomír Hošek

 

Jménem Veterinární komory si Vás dovoluji pozvat na první vlaštovku v oblasti systematického postgraduálního vzdělávání – dermatologický kurz. Poučeni z chaosu a nesystematičnosti dosavadních vzdělávacích akcí, se pokusíme vyhovět všem, kteří mají ambici vyučit se dobrým dermatologem (a v budoucnu snad i dobrým sonografi stou či internistou atd.). Úvodní kurz je tvořen blokem čtyř jednodenních přednášek (sloučených vždy do dvou víkendů s měsíčním intervalem) a jedním workshopem, kde formou workshopu proběhne praktický nácvik některých dermatologických dovedností.

Účast v kurzu je limitovaná maximálním počtem 48 účastníků, na workshop se účastníci rozdělí do dvou skupin po 24 účastnících tak, aby zůstal alespoň trochu komornější ráz akce s maximálně intenzivním přístupem. Absolvování kurzu bude osvědčeno Certifi kátem o absolutoriu kurzu.

Věříme, že mnohé z vás vysoká odborná úroveň a profesionální cesta přednášejících nadchne k dalšímu studiu dermatologie, u ostatních k zájmu setkávat se na pravidelných akcích. Vše záleží na vašich reakcích a zájmu, my ve vzdělávací komisi představenstva KVL ČR se budeme snažit vytvořit pro všechny tyto aktivity technické zázemí bez komerčního podtextu.

 
MVDr. Lubomír Hošek

PROGRAM

Kurz bude složen ze 4 dnů přednášek a 1 den workshop (max. počet účastníků 48)

Garant: MVDr. Jan Rybníček DipECVD MRCVS, MVDr. Lucia Panáková, DipECV

Místo: Brno, Klinika chorob prasat, areál VFU

Termíny a program:

25. 2. 2012

Anamnéza, dermatologické vyšetření, přístup k pacientovi s pruritem, atopická dermatitida, adverzní reakce na krmivo, diagnostika, terapie a nové postupy, základy dermatologické cytologie, parazitologie a mykologie

26. 2. 2012

Alopecie – zánětlivé a nezánětlivé alopecie, hormonální alopecie, kdy, co a jak bioptovat, základní dermatopatologická terminologie

24. 3. 2012

Pacient s papulami, pustulami a krustami, seboroický pacient, pacient s pododermatitidou

25. 3. 2012

Pacient s pigmentovými abnormalitami, erozemi, ulceracemi, nemoci drápů a drápové řasy, co bychom měli a neměli dělat u dermatologického pacienta v běžné praxi

28. 4. 2012 a 29. 4. 2012

Vyšetřovací metody v dermatologii – praktická část (max. počet účastníků na 1 den je 24), práce s mikroskopem, kožní seškrab, trichoskopie, lepicí páska, Meckenzie Brush, odběry na dermatofyta, CLPCB, odběry na bakteriologii, kožní biopsie, cytologie-otisk, páska, tampon, FNAB a interpretace

Cena – celého kurzu (5 výukových dní) 11 000 Kč + DPH

Jednotlivé akce: přednáška 1 den 2000 Kč + DPH,

workshop 6000 Kč + DPH, pro nečleny KVL ČR + 50 %.

Zakončení kurzu – diplom Absolvent dermatologického kurzu KVL ČR