Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Destruktivní škrábání Klinická psychologie ve veterinární praxi 2

  Pro praxi

Šárka Navarová

V tomto článku se budeme věnovat problematice škrábání na nevhodných místech

Komunikace ve světě koček tvoří složitý komplex různých projevů a značkování jako takové je jeho významnou součástí. Kočka své okolí značkuje mnoha způsoby, které jsou z jejího hlediska správné a vydávají jednoznačný signál. Bohužel, často je to, co kočka považuje za oprávněnou značku, pro majitele nepřijatelné, a pokud si kočka začne značkovat interiér domácnosti, vznikají vážné problémy ve vztahu kočka – majitel.

Kočky používají čtyři hlavní způsoby značkování: otírání, škrábání, značkování rozstřikováním moči a značkování exkrementy.

V tomto článku se budeme věnovat problematice škrábání na nevhodných místech. V naší domácnosti vždycky žilo několik koček a stopy drápků u nás najdete na několika místech.

… na lovu jsou jen ostré drápy zárukou úspěchu. Jinak by bylo lepší zůstat doma u misek

 

Škrábání předními tlapkami s vytaženými drápy po svislých předmětech je druhově specifi cké kočičí chování, které plní čtyři hlavní funkce:

a) odstranění staré povrchové vrstvy drápu – kočka si škrábáním odstraňuje roztřepené a opotřebované vnější drápky na předních nohách, aby obnažila nové, velice ostré drápky, které již rostou vespod. Na místě, kde kočka škrábe, také často tyto staré drápky najdeme. Na zadních nohách si kočka opotřebované drápky odstraňuje okousáváním,

b) viditelné značkování teritoria

c) pachové značkování teritoria – na spodní straně kočičích tlapek se nacházejí meziprstní pachové žlázky a rytmický pohyb při škrábání tyto žlázky aktivuje, aby se z nich uvolnil pach. Současně se aktivují pachové žlázy na polštářcích a směs sekretů z těchto obou typů žláz vytváří pachovou značku, která je u každé kočky jedinečná,

d) při škrábání si kočka procvičuje ústrojí sloužící k vytahování a zatahování drápků, jež jsou pro ni nesmírně důležité při soubojích, šplhání a chytání kořisti.

Někdy je příčinou odmítání škrabadla i jeho nový pach

Škrábání je přirozený způsob komunikace, který už ovšem je problematický, pokud jej kočka provádí v bytě na nábytku. Jestliže tuto činnost provozuje na jednom či dvou místech, jedná se pravděpodobně o využití nábytku jako škrabadla k úpravě drápků. Pak je na zvážení, proč kočka svoje škrabadlo nepoužívá? Často je to z důvodu použitého materiálu – sisal nebo provaz je navinutý cirkulárně kolem sloupku a to je při škrábání nepříjemné. Mnohem vhodnější je svislé polepení např. sisalovou rohoží.

Někdy je příčinou odmítání škrabadla i jeho nový pach – tady pomáhá kapička kozlíkových kapek (šanta kočičí) a atraktivnost škrabadla jednoznačně vzroste! Samozřejmě je nezbytně nutné, aby škrabadlo pevně stálo, nekolíbalo se, bylo bezpečné. Dalo by se říct, je jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru škrabadla je jeho výška! Kočka musí škrábat natažená, aby si patřičně procvičila drápkový aparát! Osobně se mi už před lety osvědčil i koberec připevněný lištami ke zdi a několik vyhlídkových polic – po koberci kočky vyběhnou na svou oblíbenou vyhlídku a zároveň koberec ze země používají jako škrabadlo.

Cílem všech opatření je naučit kočku používat škrabadlo, tedy vytvořit pro kočku škrabadlo co nejatraktivnější (povrch, tvar, velikost, umístění) a naopak přístup k oblíbenému místu co nejvíce znepříjemnit. Nejlépe hrou vyprovokovat kočku k několikerému použití škrabadla – nalákat ji na „lovení“ tažením hračky po škrabadle vzhůru. Jakmile je povrch už roztřepený a ulpěl na něm pach potních žlázek, kočka ho sama začne vyhledávat. Současně se místa, na kterých byla kočka zvyklá škrábat, zakryjí materiálem, jenž je pro kočku nepříjemný – z vlastní zkušenosti vím, že tím snad nejideálnějším prostředkem je oboustranná lepicí páska.

 

… není-li do čeho zatnout drápek, je třeba si o tom nechat alespoň zdát

Vhodná a pro kočky nepříjemná je i bublinková fólie, případně i alobal – u něj je ale jisté riziko související s trháním alobalu a eventuálně s pozřením kousků.

V žádném případě není vhodné za škrábání kočku trestat

Pokud kočka mění místa, na kterých škrábe, je třeba její počínání přerušit hlasitým nepříjemným zvukem, hozením vhodného předmětu – osvědčila se malá plechovka s kamínky či mincemi, nečekané stříknutí vody např. ze střičky na květiny – tak, aby se kočka lekla a svou činnost okamžitě ukončila.

Někdy ovšem kočky škrábou i za jiným účelem. Například pokud byla kočka zvyklá spávat v ložnici a nyní je jí v tom bráněno, může škrábat koberec nebo zeď u dveří nebo i dveře samotné a domáhat se tak vstupu.

V některých případech se ale motivace nežádoucího škrábání hledá složitěji. V těchto případech kočka škrábe takřka po celém domě a zejména v místech, jako jsou dveře, okolí dveří nebo i okenní rámy – tedy oblasti, kde dochází ke střetu známých pachů zevnitř a neznámých zvenku. Toto chování může souviset s tím, že se kočka cítí ohrožená – venku se objevil nějaký vetřelec. Často to je signálem, že pro kočku už není domov bezpečným útočištěm. Mnozí majitelé nepřikládají velký význam tomu, kolik času tráví se svou kočkou. Kočka potřebuje zaměstnání a komunikaci. Pokud dojde ke změnám a kočka nemá ty rituály chování, na které byla zvyklá, znejistí a pokouší se to svému majiteli sdělit.

V žádném případě není vhodné za škrábání kočku trestat! Jakékoliv tresty v podstatě zvyšují stres a prohlubují nejistotu a o to problematičtější je pak opětovné získání psychické pohody kočky.

 
Šárka Navarová