Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Devadesát let MVDr. Milana Šnofláka

  Časopis Zvěrokruh 7/2014
     Společenská rubrika

Stanislav Kovář

Výročí, které nelze opomenout

… náš jubilant MVDr Milan Šnoflák

 

V těchto dnech se v plné duševní svěžesti a plný životního optimismu dožívá 90 let náš spoluobčan, dlouholetý místostarosta Příkaz a nestor veterinárních lékařů – specialistů na malá zvířata, pan MVDr.Milan Šnoflák.

Narodil se 8. června 1924 v Příkazích. Dětství prožil na jižní Moravě na statku Jalovisko, součásti bývalého židlochovického panství, kde byl jeho otec správcem. Ten zřejmě směroval vzdělávání syna k problematice země-dělské. Proto po krátkém studiu na brněnské reálce přestupuje na tehdy prestižní Vyšší rolnickou školu v Olomouci. Ale přišla druhá světová válka a celý jeho ročník 1924 byl totálně nasazen na nucené práce do Německa. Měl však štěstí, protože statek, kde byl jeho otec správcem, byl tehdy mimo území tehdejšího Protektorátu, tedy podle tehdejšího uspořádání v Německu. Tam pracoval jako kočí nejen s koňskými, ale i volskými potahy, jak mně a kolegovi Staroštíkovi při nedávné návštěvě vyprávěl.

A tam při blízkém kontaktu se zvířaty se zřejmě zrodil jeho zájem o studium zvěrolékařství. Možná to bylo i dřív, když jako chlapec o prázdninách u dědečka v Příkazích pomáhal na statku svého strýce. Přihlašuje se na studium zvěrolékařství, ale to není možné bez znalostí latiny. A ta se na středních školách, které studoval, nevyučoval. Tohoto hendikepu se zbavuje asi po roce složením zkoušky z latiny. Už nic nebrání studiu veterinární medicíny, které ukončuje v roce 1953.

Po absolutoriu pracuje jako obvodní zvěrolékař v Bartošovicích v okrese Nový Jičín, později v tehdejším okrese Český Těšín. Odtud přechází na veterinární odbor Krajského úřadu v Ostravě. Po čase se mu podaří dostat do Olomouckého kraje, kde pracuje na Krajské hygienické stanici. A odtud přechází do nově zřízené veterinární nemocnice v Chválkovicích. Dá se říci, že s tímto pracovištěm spojil celý svůj profesní život. Zde pracuje z počátku jako internista, později jako chirurg a specialista na zoologická zvířata. Nějakou dobu, v konečné fázi tlumení tuberkulózy, je povolán do funkce okresního epizootologa, aby řídil poslední fázi eradikace této nebezpečné antropozoonózy. Později se specializoval na problematiku zájmových, zejména malých zvířat a byl vedle Dr. Černoška z Prahy a Dr. Snášila z Ostravy vyhledávaným a uznávaným celorepublikovým specialistou. Vychoval několik generací specialistů na problematiku malých zvířat a na problematiku zoozvířat. K této problematice pořádal i semináře, kterých se účastnili i kolegové ze Slovenska. Je spoluautorem výzkumu spojitosti výskytu nádorových onemocnění majitelů a jejich zvířecích miláčků. Byl i organizátorem spolupráce s lékařskou fakultou PU v Olomouci, zejména při zavádění nových operačních postupů v chirurgii, ortopedii nebo stomatologii.

Jeho mimořádně citlivý vztah k pacientovi a jeho majiteli byl vždy příkladný, ať se jednalo o psa nebo kočku prosté babičky, nebo psa univerzitního profesora. Škoda, že své poznatky z těchto komunikací neshrnul do nějaké učebnice veterinární etiky. Právě ta bohužel některým kolegům, byť dobrým odborníkům, chybí.

I já mu za mnohé vděčím. Za to, jak mi vždy poradil, když jsem si s něčím nevěděl rady. A navysedával jsem u něho po večerech mockrát a vždy jsem obdivoval jeho moudrou paní Martu, která mne nikdy nevyhodila, ale vždy pohostila a i poradila v mých složitých životních situacích. Děkuji Vám, pane doktore, nejen za sebe, ale i za všechny Vaše žáky, kterým jste tak nezištně předával svoje zkušenosti. Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

   

Stnislav Kovář