Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Diagnóza: Majitel

  Soudnička

Radka Vaňousová

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde

Dne 24.10. jsem přišla kolem 15. hodiny na veterinární kliniku Haf Haf se svým labradorem, službu měla Dr. Váhavá. Problémem mého psa bylo občasné kašlání – hlavně po probuzení, někdy i v noci (zvuk připomínal zvracení) a zrychlené dýchání a vydávání chrčivého zvuku při dýchání. Chrčivý zvuk vydával pouze při pohybu, nejvíce při běhu venku, také v rozrušení, v klidu dýchal normálně. Paní doktorka diagnostikovala psincový kašel, píchla mu antibiotika, poslechla mu srdce a pozvala nás na 19.00 hod. na EKG.

 

V 19.00 hod. jsme přišli s manželem a naším psem na EKG, přítomen již byl kromě MVDr. Váhavé i MVDr. Bubák. EKG natočila paní doktorka s výsledkem, že srdce je naprosto zdravé. MVDr. Bubák se rozhodl udělat RTG snímek – ovšem jak nám sám řekl, pouze jeden (v poloze psa na pravém boku) a řekl, že to bude stačit.

Po konzultaci s dr. Váhavou nám doktor Bubák sdělil, že náš pes má rakovinu, když jsme se ptala čeho, řekl, že nyní již vlastně všeho – přímo použil slova, že náš pes má naprostý „guláš v těle“. Navrhl léčbu steroidy, přičemž nás upozornil, že bude mít v důsledku léčby steroidy oslabenou imunitu, čili bude pořád nemocný, a že mu postupně budou odcházet játra i ledviny, nicméně že tuto jedinou léčbu v jeho stavu může doporučit. Ptala jsem se pana doktora, jak dlouho si myslí, že náš labrador bude žít, na což nedokázal odpovědět, nicméně řekl, že rok určitě ne.

náš pes má rakovinu, když jsem se ptala čeho, řekl, že nyní již vlastně všeho

V průběhu diagnostiky se doktor Bubák ani dr. Váhavá nezeptali, jak se pes nyní chová (naprosto normálně, je veselý), jestli žere, pije, jestli není unavený, jestli se nám nezdá, že ho něco bolí… V červnu t. r. dr. Bubák léčil našeho psa z bězných střevních potíží, bral mu při vyšetření krev a testy všech orgánů dopadly tehdy velmi dobře. Proto nás nyní doslova šokovalo, že po třech měsících od tehdejšího vyšetření je diagnóza tak děsivá. Byli jsme pozváni na druhý den ráno. Večer jsme se s manželem dívali na internet a hledali informace o rakovině psů a léčbě steroidy, ze které jsme měli strach a rozhodli jsme se navštívit i jiného veterináře kvůli konzultaci.

Na kliniku U Kočičí packy jsme se objednali k doktorce Chytré. Podotýkám, že jsme neměli pochybnosti o tom, jestli pes rakovinu má, nebo ne (říkali jsme si, že by takový ortel doktor bez jistoty diagnozy z úst nevypustil), měli jsme ale pochybnosti o léčbě steroidy, protože pes se zdál v pořádku a vidina toho, že mu odcházet játra i ledviny se nám zdála otřesná.

Při další kontrole jsme dr. Bubákovi zdvořile řekli, že jsme se rozhodli jet se psem na psí onkologii kvůli konzultaci o zdravotním stavu našeho psa. Od tohoto momentu s námi dr. Bubák přestal komunikovat. Odešel pro injekci, píchnul ji mému psovi a na moji otázku, cože mu to píchá, hrubě, arogantně a zvýšeným hlasem odpověděl, že antibiotika. Dal nám osm prášků a opět nic neřekl, na mou otázku, cože je to za prášky, opět hrubě odvětil, že antibiotika. Má matka mu v té chvíli řekla, že k němu samozřejmě zase budeme chodit, na což dr. Bubák ironicky odpověděl, že když není důvěra, nemusíme se namáhat. Nikdy by mě nenapadlo, že tím pana doktora rozlobíme. Velmi se nám nelíbilo arogantní, necitelné a nepochopitelné chování dr. Bubáka – podle nás nám měl on sám specialistu doporučit nebo alespoň mít pochopení pro to, že chceme pro našeho psa to nejlepší. Pana doktora jsme požádali o zapůjčení rtg snímku pro dr. Chytrou. Zprávu nám dr. Bubák vytisknul, ale rtg snímek nám odmítl vydat, že nám snímek pošle v digitální podobě e-mailem. Další den, když jsem do ordinace nesla lístek se svou e-mailovou adresou, dr. Váhavá mi ochotně vytiskla i průběh EKG. Nicméně neopomněla mě varovat, jestli vím, do čeho jdeme, ať si s manželem připravíme 200 000 Kč a že prognóza našeho psa je velmi špatná.

Velmi se nám nelíbilo arogantní, necitelné a nepochopitelné chování dr. Bubáka

Dne 27. 10. jsme jeli s manželem za paní doktorkou Chytrou. Paní doktorce jsme řekli, že náš pes má – podle diagnózy dr. Bubáka – rakovinu, ale že se nám nezdá způsob léčby steroidy, který navrhl a hodlá aplikovat na našem psovi. Dr. Chytrá se nás ptala na všechno možné ohledně dýchání našeho psa, např. jestli někdy nemůže popadnout dech, přesně chtěla popsat ono chrčení a kašel, jestli rychle dýchá a chrčí i v klidu nebo jen při pohybu…, mimo jiné se ptala i na to, jak se pes chová, jestli žere, pije… Poté se šla paní doktrorka podívat na rtg snímek, který jsme s sebou přinesli na fl ashdisku. Po prohlédnutí snímku nám řekla, že je překvapena, že je snímek jen jeden, že byl vytvořen jen z jedné strany, že pro prokázání rakoviny se musí udělat tři snímky – na pravém boku, na levém boku a na zádech. Udělala tedy tři nové rtg snímky našeho psa. Také se nás ptala, zda dr. Bubák bral nějaké vzorky na určení rakoviny, dále pak na to, jak doktor zjistil metastázy v dutině břišní (jak píše dr. Bubák ve své zprávě), zdali udělali ultrazvuk břicha. Nic z toho dr. Bubák ani dr. Váhavá při vyšetření neudělali.

Ke sdělení, že pes má rakovinu, bych se s dovolením důrazně ohradil

Asi po deseti minutách přišla paní doktorka a na základě prošetření nových rtg snímků nám oznámila, že rakovinu náš pes nemá! Ukazovala nám rtg snímky, kde z jedné strany byla vidět bronchitida, z druhé strany a ve snímku na zádech byly plíce naprosto čisté. Tuto diagnózu dr. Chytrá konzultovala ještě s dalšími lékaři, kteří měli právě službu. Dr. Chytrá diagnostikovala bronchitidu, chronický zánět horních cest dýchacích a částečnou paralýzu hrtanu. Velmi se divila, že jsme dostali antibiotika jen na dva dny, dala nám tedy ještě další antibiotika. Zároveň nám doporučila laryngoskopii a tracheoskopii pro přesnou diagnózu. Paní doktorka nám znovu udělala EKG, protože z vytisknuté křivky dr. Váhavé nemohla nic poznat. Dr. Chytrá nás pozvala na kontrolu před dobráním antibiotik.

Ani si neodvažuji pomyslet na to, co by se stalo, kdybychom k dr. Chytré nejeli a dali na diagnózu dr. Bubáka a dr. Váhavé. Nyní by již měl náš pes léčbu neexistující rakoviny pomocí steroidů Nestěžuji si jen na naprostou neodbornost dr. Bubáka a dr. Váhavé, ale i na aroganci a nepřijatelné, necitelné chování dr. Bubáka poté, co se dozvěděl, že chceme jít k jinému lékaři na konzultaci. Nemluvě o tom kolik jsme za jeho diagnózu nerakovina zaplatili. Oba doktoři mohli svou neodbornou diagnózou a zvolenou léčbou našeho pejska zabít.

pí. Muchomůrková

Vyjádření ke stížnosti – dr. Bubák

Je mi smutno z čím dál agresivnějšího chování některých našich klientů. Svoje vyjádření budu směrovat ke svojí (naší) obhajobě postupu prací a vyvrácení některých až urážlivě lživých tvrzení stěžovatelů.

Tedy jeden snímek jsem zhotovil proto, že jsem byl stěžovateli důrazně požádán, abych již s rentgenováním nepokračoval. Důvod byl prostý – pacient nedostal žádnou sedaci a majitelé, kteří pacienta měli fixovat nedokázali dostatečným způsobem psa fixovat, a tak se doslova mlátil na kluzkém RTG stole, což opravdu nebylo ani pro psa, ani pro nás nic pěkného, tedy jsem dále v rtg diagnostice nepokračoval. Ke sdělení, že pes má rakovinu, bych se s dovolením důrazně ohradil, protože to takto rozhodně nebylo podáno. Když z vyvolávacího automatu vyjel jediný snímek, samozřejmě jsem se s kolegyní poradili a shodli se na tom, že kromě chronických změn by se též mohlo jednat i o nějakou metastazující činnost, ale zároveň jsem podotkl, že rtg není důkazem pro rakovinu, což jsem už dále nerozebíral. Dále jsem nasadil antibiotika a depotní kortikosteroid. Požadoval jsem po stěžovatelích, aby chodili s labradorem denně na kontroly, nicméně přestože bydlí od naší kliniky asi 50 m, nebyli ochotni toto zajistit. Proto dostali jen tolik tablet antibiotik, abych je mohl zase pozvat na kontrolu, což jsem učinil. Domnívám se, že nemusím vysvětlovat, co je to diferenciální diagnostika, když se jedná o takto závažné podezření, které se údajně nepotvrdilo.

V druhé části mého vyjádření dovolte poukázat na skutečnost, že stěžovatelé sousedí s manželi Provokatéry. Jistě vás tato informace nezajímá, nicméně my tuto skutečnost považujeme za stěžejní, neboť pan Provokatér nás již půl roku ostouzel hanlivými www stránkami, které odstranil (dočasně) až po výzvě našeho právního zástupce.

Závěrem chci vyjádřit lítost nad nespokojeností stěžovatelů s naší péčí o jejich geronta, nicméně se domnívám, že jsem nijakým způsobem nepochybil.

 

Dále si dovoluji vznésti názor ten, že se jedná o naprostou dezorientaci v celém problému a přespřílišnou antiorientaci proti našemu pracovišti.

S úctou
MVDr. Bubák

Závěrem chci vyjádřit lítost nad nespokojeností stěžovatelů s naší péčí

Vyjádření MVDr. Váhavé

Dne 24. 10. naši kliniku navštívila paní Muchomůrková se psem. Důvodem její návštěvy byl asi týden trvající, suchý, dávivý kašel. Dalšími dotazy, které kladu standardně (chování psa, příjem tekuti a krmiva, močení a kálení) majitelka jakoukol i nesrovnalost negovala (bylo zjištěno, že kašel, i když mírnějšího charakteru, trápí psa již šest měsíců, projevuje se hlavně v nočních hodinách a po probuzení, netoleruje jakkoukoli větší zátěž kromě chůze v kroku, okamžitě se zadýchává a chroptí). Špatný pohyb majitelka přisuzova- la artróze kyčelních kloubů (tento stav považovala za normální), v tomto ohledu jsem s ní souhlasila, že vzhledem k věku, mírné nadváze a plemené příslušnosti lze tyto problémy očekávat, i když to nebylo potvrzeno rtg. Z dalšího rozhovoru vyplynulo, že pes neužívá žádná analgetika, antiflogistika ani kloubní výživu na zmírnění obtíží. Pacient byl i po uplynutí asi 10 minut po absolvování chůze v kroku dyspnoický, byl přítomen inspirační stridor, komprese průdušnice vyvolala suchý kašel, plíce poslechově čisté jen na pravé straně bylo zostřené vezikulární dýchání, srdce bez šelestu, činnost pravidelná. Poslechový nález nebyl úplně objektivní vzhledem k projevům odporu, které doprovázely uzavření tlamy z důvodu auskultačního vyšetření. Na základě vyšetření byla stanovena susp. kardiopathie a susp. psincový kašel.

Při večerní prohlídce jevil pacient silnou inspirační i expirační dyspnoi, po natočení EKG bylo majitelce sděleno, že kašel není kardiálního původu. Dr. Bubák navrhl RTG dutiny hrudní, s čímž majitelka souhlasila. Ale již při pořizování prvního snímku jevil pes silné obranné refl exy při poloze boční, takže Dr. Bubák byl majitelkou požádán, aby již další snímky nepořizoval a psa netrápil. Po shlédnutí snímku byl patrný nález pěti útvarů susp. v mediastinu. Byl doporučený další postup (biopsie, další RTG) a navržena terapie, za začátku v injekční formě, pak tablety perorálně. Další den jsem službu neměla, a tak se nemohu k situaci vyjádřit. Poté si majitelka přišla pro výpis z karty, pro záznam EKG a RTG. Majitelku jsem upozornila, že v případě potvrzení nádorového onemocnění je léčba takového pacienta fi nančně náročná a bohužel ne vždy kurativní. Návštěvu jiného zařízení jsem majitelce nevymlouvala, ani ji nijak neodrazovala.

Pak jsem s majitelkou přišla do kontaktu po návštěvě jiného veterinárního zařízení, kdy mi sdělila, že byla stanovena diagnoza bronchitida a v žádném případě ne rakovina, jak jí prý bylo sděleno dr. Bubákem. Pak ještě slovně napadla dr. Bubáka, že je to vrah zvířat, je to známé po celém městě a jak s ním mohu spolupracovat a jejího psa by aplikací steroidů zabil. Když jsem se snažila majitelku uklidnit, že s ní v žádném případě nemohu souhlasit s jejím tvrzením jak ohledně dr. Bubáka, tak s faktem, že by tady její pes po aplikaci steroidů již nebyl, opustila ordinaci.

Pak ještě slovně napadla dr. Bubáka, že je to vrah zvířat

Aplikace zmiňovaných steroidů – jak v případě stanovených diagnóz – paralýzy hrtanu či chronické bronchitidy, jejich použití je dokonce indikované. V tomto ohledu se mi vyjádření paní Muchomůrkové jeví jako neopodstatněné a nadsazené, zároveň taky poukazuje na všeobecné pojímání steroidů laickou veřejností jako smrtících léků.

MVDr. Váhavá

Závěr z expertního posudku

Diagnostický a terapeutický postup MVDr. Bubáka nelze jednoznačně posoudit. Kvalita RTG snímků odpovídá technickému vybavení pracoviště. Aplikace uvedených léků může odpovídat jednomu z možných alternativních postupů terapie nádorových onemocnění i některých chronických onemocnění dýchacích cest. Protože došlo jen k jednorázovému podání, nelze tento postup přesněji hodnotit. Pro zvolení terapeutického postupu je vhodná další diagnostika. Zda a jak byla majitelka informována o možnostech dalších diagnostických kroků, nelze posoudit, protože verze majitelky a ošetřujích lékařů se rozchází.

Závěrem

… stížnost byla projednána s experty, kteří zpracovali posudek. Případ byl projednán s dr. Bubákem, který byl pozván na osobní jednání před revizní komisi. Revizní komise mu vytkla neetické chování včetně navržení dalšího postupu diagnostiky a léčby. Revizní komise také doporučila MVDr. Bubákovi změnu svého přístupu ke klientům a jím řešeným případům…

 
Radka Vaňousová