Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Díky bohu, že v SVÚ Praha poznají nejen infekční anémii koní

  Informace – zprávy – výzvy

Josef Duben

Otázka na…

Čížka, čížečka, anebo chocholouše…
Povězte, v jakém koně chodí rouše?
V elegantním, chvějí hřívou a pak líně
v maštali na slámě rozprostřou žíně…

… koňskou sílu už v té bohatší části světa vnímáme jako něco, co máme pod kapotou svých motorizovaných kočárů

 

Stačí projet okolí velkých měst, Prahy zejména, a kterých zvířat uvidí bystrý pozorovatel nejvíce? Nyní kromě hejn čížků a havranů to asi budou koně. Ještě donedávna hospodářská zvířata, nyní spíše zájmová. A se vzrůstajícími počty chovaných koní i s jejich obchodováním a cestováním vzrůstají požadavky na veterinární péči, a v neposlední řadě i na laboratorní diagnostiku případných onemocnění.

V uplynulém roce v řadě zemí EU zaregistrovali například aféru s nelegálním obchodem s koňmi z Rumunska, u kterých byla prokázána zhoubná infekční anémie. Desítky takovýchto koní objevili v Německu, Nizozemsku i ve Velké Británii. Obchodní cesty údajně vedly přes Maďarsko a Rakousko a nelze vyloučit, že se tento problém dotkl i naší republiky. Zatím takovéto případy u nás nebyly prokázány. Přesto Státní veterinární správa ČR upozornila chovatele, aby si prověřili velmi pečlivě původ koní a v případě jakýchkoli pochybností je nechali zejména na tuto nákazu vyšetřit.

A nyní mohou mít chovatelé koní i veterinární lékaři věnující velkou část své praxe koním radost, protože Ministerstvo zemědělství schválilo ustanovení špičkové laboratoře ve Státním veterinárním ústavu Praha jako Národní referenční laboratoř pro infekční nemoci koní, a to s účinností od 1. března 2011.

 
Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR


Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz