Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dnes byl odeslán na MZd dopis prezidentky KVL, MVDr. Petry Šinové, s žádostí o zařazení veterinárních lékařů do indikačních skupin očkování Covid -19 s prioritizací

Č.j.: 258/2021/P

V Brně dne: 10. 3. 2021

Vážený pan
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Žádost o zařazení soukromých veterinárních lékařů, členů KVL ČR, do prioritní skupiny pro očkování proti covid-19

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti s indikačními skupinami pro očkování proti covid-19 a související prioritizací.

V materiálu „Strategie očkování proti covid-19“ z dílny Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 12. 2020, jsou v kapitole „Indikační skupiny pro očkování proti covid-19 – prioritizace“ v bodě 5 uvedeni v rámci pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví také veterinární lékaři Státní veterinární správy ČR.

Upozorňujeme Vás tímto, že v rámci veterinární péče v ČR delegoval stát na soukromé veterinární lékaře množství dozorových činností, které vyplývají ze zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a soukromí veterinární lékaři plní v mnoha oblastech veterinární péče dozorovou činnost na úrovni úředních veterinárních lékařů Státní veterinární správy ČR.

Z těchto důvodů Vás žádáme v rámci pořadníku pro očkování proti covid-19 o zařazení soukromých veterinárních lékařů, členů Komory veterinárních lékařů ČR, minimálně do stejné prioritní skupiny jako státní (úřední) veterinární lékaře.

Veterinární péče nebyla při nouzových stavech v ČR omezena a veterinární lékaři musejí pro chovatele zajišťovat veterinární péči bez omezení. Charakter jejich činnosti je přinejmenším stejně rizikový, jako je tomu o zdravotnických profesí, kupř. lékárníků, u kterých se očkování provádí přednostně.

Kritické omezení veterinární péče a zajišťování dozorových činností ze strany soukromých veterinárních lékařů v důsledku jejich vyšší nemocnosti by s sebou přineslo značné komplikace s dopadem na veřejné zdraví. Z těchto důvodů také některé země EU zařadily veterinární lékaře do kritické infrastruktury (např. Lucembursko).

Předem Vám děkujeme za kladné vyřízení tohoto požadavku.

S poděkováním a pozdravem

MVDr. Petra Šinová v. r.
Prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky