Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dnes o bilancích ztrát, o povodních.

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Mohly by být podstatně vyšší.

Josef Duben

Živly
Někde slunce, vítr, písek pouště,
jinde divá voda žene tlouště…
Kdyby, pravda, brala jenom ryby,
nepočítali by, co kde chybí.

… osobní tragédie bývají tou nejhorší bilancí jakékoliv přírodní katastrofy

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 11. 8. 2010

Opět povodně

Už to tu přece letos bylo! Zdá se ale, že s podobnými živelními nevyzpytatelnostmi budeme muset počítat. Po zkušenostech z uplynulých let lze ale říci, že chovatelé se dovedou v případě nebezpečí o zvířata postarat. I když, samozřejmě, moment překvapení vykoná své.

Ztráty z náhlé povodně v Libereckém kraji by mohly být podstatně vyšší. Utopila se pouze čtyři prasata, 11 ovcí a koz a 292 kusů domácí drůbeže a přes 200 různých drobných domácích a lovných zvířat. Vždy šlo o drobnochovy v oblasti nejhorších záplav, v Raspenavě, Pertolticích, Brništi, Višňové či v Bílém Potoce pod Smrkem.

Dále pak bylo nutno v Hrádku nad Nisou, Frýdlantu v Čechách a Višňové zlikvidovat 4, 27 t masa a různých masných výrobků kvůli znehodnocení, neboť dlouhodobě vypadl proud. Všechna uhynulá zvířata a znehodnocené potraviny živočišného původu se likvidují (neškodně odstraňují) v asanačních podnicích (kafi lériích).

Z jiných krajů, Ústeckého a Jihočeského, žádné ztráty hlášeny nemáme. Krizovou situaci veterinární inspektoři v krajích samozřejmě nadále sledují.

Nutno ještě připomenout, že nelze konzumovat ani zatopené potraviny (pro lidskou spotřebu), ale ani krmivo pro hospodářská zvířata. Záplavová voda nemusí být přímo znečištěna nějakými kontaminanty z vyplavených jímek apod., jen samo namočení píce a krmných směsí způsobí druhotné znehodnocení krmiva (zplesnivění, zapaření).

Zejména pak po povodních hrozí i riziko leptospirózy a popřípadě jiných onemocnění. Je tedy třeba dbát na zvýšenou hygienu. Z potravin lze využít jen ty v konzervách, ale po řádném omytí a konzumovat stejně co nejdříve (plech koroduje).

 
Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR


Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz