Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dobré sousedské vztahy

  Soudnička

Radka Vaňousová

Když se dva perou, třetí se směje

Dobrý den,

píši Vám stížnost, která se týká naší osmileté fenky kokršpaněla. Dne 21. 10. podstoupila operaci nádorů mléčných žláz na veterině „U bílé kočičky“ pod vedením MVDr. Bolavého. Po operaci byla již na první pohled velmi nevhodně až neprofesionálně kryta rána. Ihned po odvozu domů a následném probuzení z narkózy jsme pofi derní krytí museli doslova vystříhat a nahradit jiným, vhodnějším. Třísla před operací nebyla oholena a v důsledku toho se chlupy zanítily v ráně. Nasazená antibiotika evidentně nezabírala, dva dny se celá rodina takřka nevyspala. Rána začala rudnout až k zadním nohám a byla velice tvrdá, oteklá.

Fenka byla odvezena na místní veterinární kliniku „U dvou papoušků“, kde byla ošetřena MVDr. Létavým. Lékař se velice zděsil. Teplota těla dosahovala 41 °C a rána byla na pohled i dotek velmi znepokojující. Aplikoval tedy několik injekcí, předepsal dvoje antibiotika a višňovou mast. Sešití rány bylo stažené moc dlouhými vlákny, rána se tak velice špatně a pomalu hojila. Poté jsme absolvovali ještě dvě nebo tři kontrolní návštěvy, kde nám byla předepsána další balení antibiotik a gel. Následující dva až tři týdny jsme čekali na úplné zotavení naší fenky. Toto dlouhé léčebné období, které bylo zaviněno špatně odvedenou prací MVDr. Bolavého, nás stálo mnoho času a fi nančních prostředků, jak za úhradu ošetření, tak i za dopravu. Také by bylo dobré si uvědomit, jak sama fenka trpěla a zbytečně prožívala tento stav.

doufám v navrácení všech našich výdajů spojených s touto operací

Žádám vás proto o důkladné posouzení této stížnosti a doufám v navrácení všech našich výdajů spojených s touto operací.

Předem děkuji za včasné vyřízení.

Pí. Prohnaná


Vyjádření dr. Bolavého

Prohnaní byli klienty naší ordinaci postupně s oběma psy již pět let. U fenky zlatého kokršpaněla byla již před čtyřmi roky diagnostikována při ataxiích a křečích insufi cience srdce. Stav se postupně po injekční léčbě a užívání léků i přes drobné otoky v zadních partiích stabilizoval. Dne 13. 10. přišli na pravidelné očkování, kde byl opětovně zjištěn výskyt nádorů mléčné žlázy ve středu obou mléčných lišt, drobný otok zadních struků a následkem toho i drobné kulhání. Palpačně bylo rovněž zjištěno, že metastázy jdou někam dovnitř. Situace se opakovala po necelých dvou letech, kdy byla již fena jednou s touto diagnozou operována. Vzhledem k problematickému srdci a krevnímu oběhu se mi do další narkózy a operaci nechtělo. Bohužel jsem se nechal stěžovatelkou umluvit, že „jak to bylo minule báječné. “Před operací byly vysvětleny možné komplikace v průběhu operace a po ní, přitom bylo zdůrazněno, že se jedná o složitější operaci s očekávanými složitějšími komplikacemi. Následně p. Prohnaný podepsal předoperační poučení o možných komplikacích. Po bezproblémové narkóze, aplikaci antibiotik, vyholení a dezinfekci operačních ran byla operace provedena ve středu břišní stěny a ve středu mléčných lišt a postupně bylo objeveno šest nádorů od velikosti hrášku po velikost zhruba lískového ořechu. Všechny nádorky byly ve vzájemném spojení „jako hrášky na niti“ a směřovaly do dutiny břišní a v ní směrem k játrům. Tato linie postupovala po mízních cévách a byla značně prokrvena.

Po podvázání celé řady cév byla provedena extirpace všech zjištěných nádorků spolu s extirpací části mezenteria. Po sešití pobřišnice a extirpaci tří zasažených struků byly operační rány sešity standardně. Vzhledem k problematickému srdci jsem od počátku neměl zájem příliš zvětšovat operační rány, a protože v zadních strucích nebyly zjištěny další nádorky, třísla od počátku nebyla součástí operace, byla pouze částečně vystříhána. V průběhu operace vzhledem k hloubce byly sice řezy operační rány částečně zvětšeny, ale kritizovaná třísla byla vzdálena od vlastního operačního pole.

Po sešití a zasypání operačních ran zásypem byly operační rány standardně překryty sol. Novikov. Na závěrečný obvaz byli zavoláni majitelé, byl jim sdělen průběh operace a následná pooperační péče. Po přiložení sterilních gázových a vatových plátů bylo zjištěno, že připravený stejný pruban stejné velikosti jako používaný při minulé operaci je poněkud malý (fena od minule ztloustla). Proto byla fena obvázána elastickými obinadly a ve spolupráci s náplastí, která zajišťovala fi xaci proti posunu vepředu. Zadní jištění bylo provedeno křížovým obvázáním zadních končetin a třísel. Že bylo krytí důkladné, přiznává i sama stěžovatelka, že to musela „vystříhat“. Proč to však dělala, kdy a čím to nahradila, není jasné. Majitelé byli obvazování celou dobu přítomni a byly jim sděleny termíny kontrol, převazu a i plánovaného odstranění stehů. Samozřejmě jim bylo sděleno, jako vždy, že při jakýchkoli potížích mají volat nebo přijet. Ani jeden majitel nesdělil jakékoli námitky, oba byli šťastni, že fena vůbec operaci přežila. Od tohoto okamžiku jsem již fenu nikdy neviděl.

Že jsou vůbec nějaké problémy, jsem zjistil až za tři týdny, kdy jsem na služebním mobilu našel dvě výhrůžné SMS. Následně jsem zavolal paní Prohnané a ptal jsem se, proč proboha nevolala a ani nepřišla na žádný převaz. Sdělila mi, že je již od druhého dne od operace klientkou dr. Létavého, který jí sdělil, že tato operace je provedena neprofesionálně, že by ji provedl lépe, jinak a levněji a že by si měla na mě stěžovat a že jí napíše všechny potřebné posudky. Na závěr našeho rozhovoru s velmi rozrušenou paní Prohnanou jsem ji požádal, aby donesla tyto zprávy a že se jistě dohodneme. Paní Prohnaná slíbila, že jak to bude mít, tak mi to donese. Ale sliby chyby.

oba byli šťastni, že fena vůbec operaci přežila

Na základě výše uvedeného se domnívám:

1. Je pro mě obtížné cítit odpovědnost za infekční komplikace operačních ran, když sterilní krytí operačních ran bylo stěžovatelkou odstraněno „ihned po odvozu domů“. Pikantní je, že stejný typ operace byl u této feny mnou proveden stejným způsobem před necelými dvěma lety a operační rána byla zhojena per primam. Ovšem bez zásahu stěžovatelkou.

2. Domnívám se, že chování MVDr. Létavého naplňuje porušení §3 ods. 4 „Směrnic pro profesní a etické chování„ profesního řádu KVL. Dr. Létavý opakovaně snižoval můj chirurgický zákrok a odsuzoval kvality naší ordinace, dále převzal těsně po operaci mou dlouholetou klientku a nic z toho mi neoznámil. Domnívám se, že tento způsob boje o klienty u mladšího kolegy v sousedství je až moc.

Do dnešního dne neznám posouzení „mé práce“ od obou kolegů. Nikdy jsem se nebránil konstruktivní kritice a jsem stále připravem se poučit a zlepšovat svou práci.

MVDr. Bolavý

opakovaně snižoval můj chirurgický zákrok a odsuzoval kvality naší ordinace

Z lékařských zpráv:

24. 10. před dvěma dny operace dvou nádorů mléčné žlázy, zpráva nečitelná, má nějaká antibiotika, rána tvrdá, bolestivá, oteklá, tmavě rudá, temperuje, městnavý otok přechází na pánevní končetiny a k přezce. TT 40,4 °C, operační pole neoholené, chlupy v ráně, dlouhá vlákna zřejmě splétaný silon, silná vrstva Novikova, pod ní na několika místech susp. nekrotizace kůže v důsledku nadměrného tahu. Provedeno oholení rány, aplikace višňáku, léčba…

29. 10. rána stále mírně oteklá, mírná dehiscence, ale rty rány drží, růžová kůže, bez tmavě červeného či fi alového zarudnutí, TT 39,3 °C, chová se normálně, žere, pije, rána krytá „volnými kalhotkami“, lokálně heřmánek, řepík…

4. 11. otok téměř ustoupil, okraje rány mírně zarudlé, bez hnisu, kožní stehy drží, pod tím granulační až tmavě červená tkáň a dutina, aplikace masti do dutiny 2x denně, stehy zatím ponechány.

Vyjádření se ke stížnosti na mojí osobu

Po přečtení odpovědi kolegy MVDr. Bolavého adresované KVL ČR jsem doslova nemohl uvěřit svým očím. Kolega Bolavý tvrdí, že fena pí. Prohnané měla diagnostikovanou insuficienci srdce a byla léčena a že se nechal stěžovatelkou k operaci umluvit. Paní Prohnaná dle svého vyjádření, které mi dnes poskytla, rozhodně nikoho nepřemlouvala a její fena nikdy žádné potíže se srdcem neměla, ale je dlouhodobě léčena antiepileptiky. I během mnoha vyšetření na naší klinice jsme u ní žádné srdeční či oběhové potíže neshledali. O výrazech popisujích vlastní zákrok (metastázy jdou někam dovnitř) ať si každý udělá svůj názor.

Každopádně pacientka po předvedení druhý či třetí den po operaci měla ránu v délce 5–7 cm v oblasti posledních dvou segmentů levé mléčné lišty. Zákrok bych označil jako nodulektomii či regionální mastektomii. Není mi ovšem vůbec jasné, kudy se operatér propracoval k játrům, proč extirpoval mezenterium a proč tvrdí, že oblast třísel nebyla vůbec operována. Dle sdělení majitelky měla fena po zákroku ránu nevhodně zafi xovanou elastickými obinadly, kdy se nemohla sama pohybovat. Způsob fi xace ostatně popisuje i kolega Bolavý. Naší kliniku navštívila hlavně z důvodu nespokojenosti s provedeným zákrokem a předáním fenky. Rána měla v tu dobu fl egmózní charakter, v ráně byly chlupy slepené Novikovem. Postup terapie na našem pracovišti jsem vám již zasílal.

Zásadně nesouhlasím s tvrzením kolegy Bolavého, že jsem jej pomlouval a tvrdil, že bych zákrok provedl lépe a levněji. To jsou lži a žádám, aby kolega předložil pádný důkaz pro svá tvrzení. Cena za podobný zákrok je totiž na našem pracovišti 2–3x vyšší a nevidím důvod (navíc to nikdy nedělám), abych se majiteli podbízel nízkou cenou. To, že, prvním zhodnocením rány jsem prohlásil něco v tom smyslu, že ta rána vypadá hrozně, na tom budu trvat vždy! Rozhodně jsem netvrdil, že to někdo operoval špatně. Majitelce jsem pouze na otázku, kde si může stěžovat, odpověděl, že stížnost na jakéhokoli veterinárního lékaře může podat na KVL ČR a sdělil jsem jí internetovou adresu. Současně jsem jí přislíbil poskytnout veškerou zdravotní dokumentaci z naší evidence. Uznávám, že jsem měl kolegu Bolavého informovat, že paní Prohnaná jej již nechce navštěvovat a na kontrolu se rozhodla ze své vlastní vůle přijít na naše pracoviště. To jsem však nepovažoval za nutné, protože majitelů zvířat, kteří se rozhodnou změnit i náhle ošetřujícího veterinárního lékaře, přijde ke každému z nás i denně několik.

žádný člen Komory nesmí snižovat profesionální postavení jiného člena

Ptám se, jak operatér nemůže cítit odpovědnost za infekční komplikace operačních ran? Čím jsem se provinil, že své povolání v tomto konkrétním případě nevykonávám odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanovenými předpisy? Dokonce se domnívám, že tento paragraf by spíše seděl kolegovi Bolavému. Ale to mi samozřejmě nepřísluší hodnotit. Odmítám i provinění v souvislosti s §3 odst. 4 profesního řádu KVL ČR. Na základě jakých podkladů a důkazů revizní komise vznesla obvinění vůči mé osobě?

Čestné radě a RK KVL ČR mohu doložit svá tvrzení prohlášením paní Prohnané. Žádám současně tímto, aby vůči dr. Bolavému bylo zahájeno disciplinární řížení za nepravdivá nařčení vůči mé osobě.

MVDr. Létavý.

Z jednání revizní komise

…na základě zhora uvedených skutečností a po dosud provedeném dokazování dospěl navrhovatel k závěru, že ze strany obviněného došlo v tomto konkrétním případě k porušení ust., kde je uvedeno: Člen komory je povinen vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznámi předpisy v souvislosti s ust. 3 ods. 4 profesního řádu KVL ČR, kde je uvedeno: Veterinární lékaři musí uznávat práva klientů, spolupracovníků a jiných profesionálních pracovníků. Žádný člen Komory nesmí snižovat profesionální postavení jiného člena nebo odsoudit charakter profesionálních úkonů způsobem, který snižuje jeho odbornou autoritu.

Z jednání čestné rady

Disciplinárně obviněný dr. Létavý je v plném rozsahu zproštěn obvinění… Z vyjádření disciplinárně obviněného zjistila čestná rada, že disciplinárně obviněný Dr. Bolavého nikterak nepomlouval a neuvedl, že by operaci provedl lépe a levněji.

 
Radka Vaňousová