Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dobře spravené, špatně ošetřované?

   Soudnička

Dobře spravené, špatně ošetřované?

Operoval tříštivou zlomeninu krátkou dlahou

Skákal až ji zlomil

Podáváme stížnost na způsob provedení operace zlomené nohy na veterinární klinice pana MVDr. Zkazila ze dne 5. 2. 2005.

Dne 4. 2. 05 si náš pes Gerry zlomil při skákání zadní nohu. Na doporučení lékaře MVDr. Zkazila proběhla operace další den. Po tříhodinové operaci jsme Gerryho převzali již s dlahou. Nohu měl ovázanou obvazem, který mu upevnil celou končetinu i zadek. MVDr. Zkazil nám přikázal, že Gerry nesmí na nohu ani s obvazem chodit. Dostali jsme 2 rentgeny, jeden se zlomeninou a druhý po operaci, který ukazoval jen boční stranu kosti, kde bylo železo cca 10 cm a 5 šroubů blízko u sebe, ten prostřední šroub byl zavrtán přímo do zlomeniny a kost nebyla dostatečně na sobě, měl tam již mezeru. Hned na počátku jsme si všimli, že má nohu skroucenou směrem ven, ale lékař vysvětlil, že se kost sama spraví a narovná. Obvaz psa řezal a tlačil na močové ústrojí. Nemohl se dostatečně vymočit a kňoural při každém pohybu nohy.

Díky pomočování se muselo chodit na převazy (celkem 7 x). Gerry měl již panickou hrůzu, každou návštěvu kňučel, klepal se a chtěl utíkat. Při sundávání a nandávání nového obvazu (1 hod. trvání) a natahování zlomené nohy Gerry tak řval, že jsme byli pobídnuti, že si ho máme uklidnit a jediný způsob uklidnění bylo přiškrcování psa.

Měl pořád ležet

Pod obvazem vznikla z otlačenin nekróza, zapařování, pach, řezání obvazu po břiše, po varlatech a po tříslech.

Z opařenin a z odření už skoro krvácel. Asi po 14 dnech po operaci mu páchla noha hnisem a byla opruzení až do krve. Museli jsme sundat obvaz doma a vytírat mu nohu heřmánkem, jen při uvolnění nohy si ji zkusil přikrčit a naříkal. Klouby měl z jedné polohy už nepohyblivé, proto jsem mu dělala masáže. Celý den jen ležel. Druhý den po sundání obvazu jsme dostali vynadáno, že jsme mu obvaz sundali a znova byl obvaz zaveden.

Dne 6. 3. jsme byli objednáni na kontrolu a rentgen. 3 dny před kontrolou jsme Gerrymu opět sundali obvaz ze zad a kolem pohlavních orgánů.

Nohu měl už tak hnisavou a zapáchající, že jsme ho museli řádně omýt heřmánkem a vyvětrat. Dne 6. 3. jsme byli na kontrole a na novém rentgenu. Rentgen udělali zase jen z boční strany a zjistilo se, že má otvor mezi zlomeninou větší než hned po operaci. Na otázku, co s tím budeme dále dělat, když je mezi kostmi větší mezera, jsme dostali odpověď, že má jen zase opět ležet. Nechtěli jsme se nechat odbýt, tak nám řekli, že by musela proběhnout další operace.

Buď Profík nebo Zázračný!

S tímto verdiktem jsme se nechtěli smířit, a proto jsme oslovili MVDr. Profíka.

Ten byl ochotný a poslali jsme mu e-mailem ofocené rentgeny. Sám nám řekl, že asi bude nutná další operace, ale bohužel díky nahromaděné práci jsme se domluvili na předoperační vyšetření a zároveň operaci na 18. 3. 05.

Gerry, který se snažil rozhýbat nohu, více na nohu šlápl. Tak se mu dlaha (cca 10 cm) v noze zkroutila a noha mu začala opuchat a vytékal z ní hnis, nesměli jsme na nohu už ani sáhnout.

Od mé chovatelky z Chytrákova jsem dostala tel. číslo na pana MVDr. Zázračného s tím, že u něj druhý den po operaci pes již skoro chodí, což je nutné. A ona zná pacienty, kteří na nohu do dneška chodí výborně a nejsou z nich mrzáci. Neváhali jsme a jeli tedy na kontrolu k němu místo k MVDr. Profíkovi.

Pan MVDr. Zázračný na nás díky obětavosti a pomoci udělal obrovský dojem, že jsme již nechtěli dále čekat a trápit Gerryho. Tak jsme podstoupili operaci již druhý den, 15. 3.

Kvůli druhému zásahu hrozila Gerrymu infekce, tak jsme ho nechali na Veterinární klinice 2 dny po operaci na pozorování.

Operace proběhla bez problému a i další dva dny byl Gerry v pořádku, tak jsme si pro něj 17. 3. přijeli. Díky panu MVDr. Zázračnému má Gerry nohu rovnou.

Místo pěti šroubů jich má devět (nezasahující do zlomeniny) a delší dlahu, která zajišťuje chození psa a lepší vyléčení. Již třetí den po operaci se o končetinu začal opírat.

Každým dnem jsme pozorovali, že noha je v lepším pořádku a malé procházky na vodítku zvládal skvěle.

Vraťte peníze!

Zlomenina, která nebyla při první operaci dostatečně přiložena na sobě a která zbytečných 5 týdnů srůstala špatně, se jistě objeví u psa po celý jeho život citlivostí např. při změně počasí.

Myslíme si, že vzhledem k zásadním chybám první operace, které vedly k nutnosti dalšího zásahu, máme nárok na vrácení nákladů.

Podle našeho úsudku nebyla noha zpevněna dostatečně silnou ocelovou vzpěrou, navíc přiložena křivě, spodní část nohy byla vytočena nápadně z osy.

Měla se použít komplikovaná bandáž přes celá záda s fixační dlahou způsobující nekrózu a nepohyblivost končetiny.

Lékař použil malý počet šroubů (umístil je jen do poloviny kosti, nebo do úlomků zlomeniny. Došlo k pohybu ve zlomenině a tím velké bolesti při natahování nohy při převazech). Noha nevykazovala žádný progres ani po 5 týdnech, mezera se zdála dokonce větší než po operaci.

S přátelským pozdravem majitelé psa.

Můj pohled je jiný

Belgický ovčák Gery byl na našem pracovišti ošetřován v období 4. 2. až 7. 3. 2005. Jednalo se o komplikovanou frakturu tibie s množstvím malých velmi drobných úlomků a jedním velkým v proximalní části. Okolní měkké tkáně byly výrazně traumatizovány a majitel byl již při první návštěvě upozorněn na možné komplikované hojení.

Během operačního zákroku 5. 2. 2005 jsme zjistili, že drobné úlomky není možno reponovat a fixovat. Pro stabilizaci byla použita bércová ploténka se stojnou funkcí. Velký sequestr byl k ploténce fixován tažným šroubem. Fixační obvaz, který obvykle definitivně snímáme v době vyjmutí stehů, jsem se rozhodl ponechat zhruba 4 týdny, a to vzhledem k charakteru zranění, jeho fixace a temperamentu pacienta, s ohledem na výsledek kontrolního RTG. Později kontrolní rentgen zjistil, že došlo k ohnutí ploténky a vyrotování končetiny.

Vzhledem k charakteru fraktury, ztrátě kostní tkáně a použité technice, jsem majitelku velmi temperamentního a obtížně zvladatelného psa poučil o důsledném dodržování klidového režimu (venčení na krátkém vodítku po časově omezenou dobu, bez možnosti volného pohybu), ochraně fixačního obvazu před zvlhnutím (trvale nasazený límec, při venčení nasadit nepromokavou botičku, tu ponechat pouze na maximálně 10 min.

Fixační obvaz byl přiložen zkušeným pracovníkem, samozřejmě s ohledem na funkčnost fixace a možností bezproblémové mikce. Majitelka byla náležitě poučena o postupu v případě jeho poškození.

Revize rány a převazy byly velmi komplikované. Majitelé i pes nespolupracovali. V průběhu ošetření jsme se dozvěděli, že klidový režim a ochrana fixace byla realizována tak, že pes se volně pohyboval po zahradě a pro údajné zlepšení prokrvení mu byly házeny aporty. Měl volný přístup k obvazu, který opakovaně poškodil. Současně si rozlízal šourek a předkolenní řasu.

I přes obtíže v komunikaci s majiteli byl přístup pracovníku kliniky vždy korektní. Průběh ošetření je popsán v přiložené lékařské dokumentaci. Jsem přesvědčen, že komplikovaná léčba a následná reoperace, která byla již na našem pracovišti navržena, byla způsobena nedodržováním námi doporučené domácí péče a nikoliv chybným postupem při operaci.

Posudek

Z uvedených písemností a kopií rentgenogramů je patrné, že pes paní Poškozené utrpěl zlomeninu kosti bércové společně s kostí lýtkovou. Vzhledem k typu zlomeniny (šikmá zlomenina s motýlovitým úlomkem z kaudální strany) bylo MVDr. Zkazilem správně indikováno chirurgické ošetření pacienta. Výběr implantátů byl rovněž správný, protože kostní ploténky poskytují takovýmto typům zlomeniny dostatečnou stabilitu, aby mohly srůst.

Při léčbě zlomenin končetin je cílem dosažení původní plné motorické funkce. Léčbu neovlivňuje pouze chirurgický zákrok, ale také vhodná pooperační péče o pacienta. Z hlediska operačního zákroku a volby implantátů lze konstatovat, že volba byla správná, nicméně rigidita fixace měla být větší (delší implantát s více šrouby). Taková fixace zabezpečuje menší omezení pohybu pacienta po operaci. Na druhé straně je třeba konstatovat, že žádný implantát není schopen odolávat nadměrné zátěži během doby hojení zlomeniny. Při léčbě je nutné, aby majitel zvířete respektoval nařízení ošetřujícího lékaře a nedocházelo v době hojení k přetěžování implantátů. V takových případech může dojít k uvolnění fixace s následným nehojením i po původně správně provedeném chirurgickém zákroku. Reoperace byla provedena zcela v souladu s nutností léčby selhání implantátů a nehojení zlomeniny.

MVDr. Zkazil nepochybil ve volbě typu implantátu, ale pochybil ve výběru jeho rigidity. Zvolený implantát měl reponované zlomené kosti poskytovat větší míru pevnosti.

Jenom dobrá práce před pokutou nezachrání

Čestná rada Komory veterinárních lékařů České republiky jako orgán příslušný podle ust. § 17 zákona č. 381/ 1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, rozhodla v řízení takto: disciplinárně obviněný

MVDr. Zkazil zásadně porušil povinnost tím, že v souvislosti s operací tříštivé zlomeniny psa jménem Gerry nesprávně zvolil rigiditu fixace této tříštivé zlomeniny, když provedl fixaci tříštivé zlomeniny aplikací kostní ploténky o velikosti pouze kolem 8 cm a tuto ploténku upevnil ke kosti pěti šrouby.

Odborně pochybil v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy uvedenou v § 6 odst. 2 písmo a) zák. č. 381/91 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky, a ukládá se mu a) podle ust. § 17 odst. 1 písmo a) zák. č. 381/91 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky, disciplinární opatření – pokuta ve výši 1 000,- Kč,

Pokuta je splatná přiloženou poštovní poukázkou do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet KVL ČR.

Upravil MVDr. Petr Matušina