Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dojmy a postřehy z předposlední štace „Pojízdného cirkusu“ v Opavě 17. 5. 2013

  Z činnosti komory

Michael Mazoch

„Pojízdný cirkus” v Opavě jinýma očima

 

Na „komorový“ seminář jsem byl řádně předem přihlášen prostřednictvím elektronického formuláře. V podstatě jsem si jel něco poslechnout a dozvědět pár novinek. Taky mne lákají kuloáry. Nyní v Opavě – jiném městě, než v pravidelných lokalitách, kterými se v posledních letech staly Brno nebo Hradec Králové.

Vůbec by mne ani ve snu nenapadlo, že budu ihned po příchodu a prezentaci paní doktorkou Vaňousovou „odchycen“ a požádán, abych o semináři napsal pár řádků pro čtenáře Zvěrokruhu.

Opravdu jsem nebyl nadšen tímto požadavkem, neboť sladké „užívání si“ pouhé účasti na semináři, jsem musel nahradit permanentní přítomnosti a pozorností.

Zde je výsledek:

Seminář začal s dvacetiminutovým zpožděním. Zahájil jej náš prezident Dr. Bernardy, Ph.D., a Dr. Vaňousová, kteří se vzájemně představili. A už to jelo a bez přestávky.

1. Mgr. Ing. Jiří Meduna – pohovořil o investicích, smluvních vztazích a právních úkonech. Jednalo se o informace, které jsou natolik přísně odborné a vážné, že se nedoporučuje laikům bez advokáta, notáře samostatně uzavírat. Nikdo z nás, kteří pracujeme v jiné odbornosti, jsme obvykle snadně lapitelní na právních formulacích, o kterých všichni dobře víme, že jsou obvykle zmiňovány např. v tom nejméně čitelném textu smluv a ujednání.

Důležité, kromě výše uvedené skutečnosti, považuji toto:

V místě podnikání veřejně vyvěsit „Všeobecné obchodní podmínky“ pro tu kterou provozovnu (kliniku, ordinaci apod.) – na tyto se pak můžeme odvolávat např. u soudu.

Stejně tak připomínám naše ceníky, které musí být klientovi volně k dispozici.

hudební produkce /fakt velký kravál/ v mnohém znesnadňovala srozumitelnost projevů přednášejících

Dále je nutné připomenout správné a precizní vedení zdravotní dokumentace, včetně našich poznámek o jednání s konkrétním klientem.

Bylo by dobré kromě reverzů vypracovat i vlastní pomocné tiskopisy jako reverzy a hlavně stále potřebnější „uznání dluhu“.

Informací bylo hodně, víceméně spíše odborných, takže přednáška začínala být únavná. Jako na zavolanou nastalo zpestření programu. Můj čas: 17:19 Gong … a hlášení „toto je požární poplach, opusťte objekt nejbližším únikovým východem“ gong – opakovalo se asi 8x. Tak jsme se pakovali. Všechno pobrat a nohy na ramena. Na schodech nás odchytil personál kulturního domu s tím, že „toto nám to tady dělá, oni to za chvíli vypnou“ – vypnuli, poplach skončil, program mohl pokračovat.

2. MVDr. Karel Daniel – informoval o přípravách a programu Světového veterinárního kongresu 2013 v Praze, připomněl termín, pohovořil o předpokladech účasti a ekonomických prognózách, které by měly být pro Komoru mírně ziskové. Info jasné, stručné, přehledné.

3. Ing. Edita Jelínková–Hrdličková – přednesla přítomným informace o daňových předpisech, rozdílech mezi fyzickou a právnickou osobou. Po deseti minutách smršti ekonomicko-účetních pojmů, obsažených v přednášce paní ekonomky, bylo podle dotazů přítomných kolegů veterinárních lékařů, zjevné, že se v této problematice dávno ztrácejí a neorientují. Zvláště pak byly zmíněny §§ 6, 7, 8, 9 a 10 pro fyzické osoby. Zákon jsem nepochytil. Můj názor: pokud chceme vést správně jakékoliv účetnictví a nemít problémy – bez kvalifi kované účetní nemožné. Tedy info pro mne nadbytečné, ekonom nejsem a účetní nebudu, ač jsem z ekonomiky a organizace v minulém století maturoval. V průběhu této přednášky došlo k nechtěné kulturní vložce, která pokračovala až do konce semináře. Taneční v kulturním domě – hudební produkce /fakt velký kravál/ v mnohém znesnadňovala srozumitelnost projevů přednášejících.

4. Paní Makléřka Zdeňka Hanelová /hlasově indisponována/ přednesla za pomocí mikrofonu svůj referát o pojištění. Upozornila na problematiku nového občanského zákoníku, který bude zohledňovat nemajetkové újmy, a tedy i výše nároků poškozených. Z toho důvodu důrazně upozornila na nutnost navýšení minimální pojistné částky. Informovala o novém výběrovém řízení pro další rámcovou pojistnou smlouvu na další období, kdy dojde zřejmě ke změně pojišťovny. Rovněž jsme se dozvěděli, že je snad pojištěno pouze 1700 veterinárních lékařů. Problémem se budou zabývat příslušné orgány Komory. Dojem: jasné, stručné, výstižné.

5. Další referát v zastoupení Dr. Gryma přednesl MVDr. Jan Bernardy, PhD. Referát byl rozdělen na informaci o řízení ÚOHS proti KVL ČR, návrzích novelizací zákona o Komoře veterinárních lékařů ČR, o návrzích jak na postgraduální praxe – sněmem schválené – úvahy o dodatečném soudním přezkumu. Čtvrtým tématem byla informace o antimikrobiální rezistenci a ATB distribuci veterinárními lékaři. Nakonec jsme byli vyzváni /všichni kolegové, členové Komory/, abychom se podíleli svými včas podanými návrhy na změny vnitřních řádů KVL,

 

aby mohly být zákonně zveřejněny a na nadcházejícím sněmu v listopadu t. r. projednány. Dojem: v mnohém vtipně, a tedy i nudné informace udržely pozornost posluchačů.

6. Předsedkyně vzdělávací komice MVDr. Radka Vaňousová velmi konkrétně a srozumitelně přednesla „zkušební“ provoz kreditního systému postgraduálního veterinárního vzdělávání. Je v provozu od 1. 1. 2013. Bližší info viz web. Zatím se jedná o dobrovolný systém. Rovněž pozitivně hodnotila velký zájem o webináře a jejich organizaci, které Komora pro své členy pořádá. Přednáška byla blesková, neunavila, mne uspokojila.

7. Ing. Jan Vorel z fi rmy Drosera informoval o technické stránce webinářů, webu Komory a zápisech do petpasů. Zopakoval techniku přihlašování na webináře. Informoval o možnostech mobilních aplikací webu Komory. Dále hovořil o statistikách přístupů na jednotlivé stránky webu KVL, jejich sledování, návštěvnost veřejností apod. Tento referát byl v mnohém duplicitní s předchozí přednášející a srozumitelný určitě pro „ajťáky“ a několik málo z nás, kterým jsou IT technologie koníčkem. Tedy pro mne příště ne.

8. Bc. David Adamovič v ležérním posezení po důkladném sebepředstavení přednesl svůj referát na téma moderní marketing a historie marketingu. Snažil se doporučit formy propagace naší praxe, které však téměř zcela zaniklo v hluku při servírování večeře s otevřenými dveřmi do předsálí, kde postupně kulminoval rachot diskotanečních.

Dr. Vaňousová seminář ukončila ve 20:30 hodin. Na závěr shrnutí: určitě dobrý nápad, který se po letech opakoval. Domnívám se však, že témata přednášejících PT Meduny, Jelínkové– Hrdličkové a Vorla nebyla nejlépe zvolena, výhrady viz text výše. Postrádal jsem aktivní účast někoho ze SVS, ÚSKVBL.

Negativum: bouchání dveřmi, hluk z tanečních a působený obsluhujícím personálem.

Občerstvení bylo zajištěno vzorně: obložené chlebíčky, štrúdl, káva, minerálka, a dokonce i chutná večeře. Panenka se švestkou se povedla.

 
V Olomouci dne 20. 5. 2013
Michael Mazoch