Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Doplnění zprávy prezidenta pro XVII. sněm Komory veterinárních lékařů

Doplnění zprávy prezidenta pro XVII. sněm Komory veterinárních lékařů

Zpráva prezidenta byla uveřejněna v 9. čísle časopisu Zvěrokruh. Přímo na sněmu ji prezident doplnil následujícím sdělením:

Vážení kolegové,
zpráva prezidenta byla již zveřejněna v časopise Zvěrokruh, takže bych již neměl tento sněm zdržovat dalšími slovy. Protože se však objevuje názor, který je s touto zprávou v příkrém rozporu, dovolte mi ještě několik vět.

„Demokracie je nejhorší z myslitelných způsobů vládnutí, bohužel, nikdo dosud nevymyslel nic lepšího“. Tento otřepaný citát Winstona Churchilla by možná nestál za zmínku, kdyby v našem vlastním časopise nebyl kdosi, nejspíš prezident, obviněn či dokonce obžalováván z monarchismu.

Osobně bych se s tím mohl velice snadno smířit, kdyby to zároveň neznamenalo, že většina členů představenstva, která podle stanov musela pro veškerá platná rozhodnutí hlasovat, je nesvéprávným hlasovacím mechanismem bez sebemenšího náznaku vlastní vůle. Nedovedu si představit, že bych si tohle mohl myslet o komkoliv z členů představenstva, včetně kolegy, který tuto do nebe volající hloupost, podle mého názoru zcela účelově, publikuje.

Jsme reprezentanty takřka tří tisícovek vysokoškolsky vzdělaných kolegů a jsem přesvědčen, že bychom si toho měli být vědomi.

Pokud se však někteří z členů představenstva domnívají, že slouží nějaké komické monarchii, bylo by férové, kdyby z toho sami vyvodili osobní důsledky.

Já osobně jsem na sto procent přesvědčen, že ani naprostá většina kolegů z představenstva by se nenechala zvolit a nepracovala v orgánu, který by se na podobných postupech podílel.

Omlouvám se všem účastníkům této významné události, ale nemohu si dovolit přejít mlčením výroky, které se dotýkají mých kolegů – členů představenstva. Jsem si totiž naprosto jist, že představenstvo komory veterinárních lékařů, kterému mám tu čest předsedat, odvádí práci, za kterou se nejen nemusí stydět, ale může její výčet s jistotou prezentovat tomuto sněmu.

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat bez výjimky všem svým kolegům, neboť jsem přesvědčen, že tuto čestnou funkci vykonávají s jedinou myšlenkou: udělat vše pro to, aby profese veterinárního lékaře byla uznávána celou společností a všichni kolegové pochopili, že členství v Komoře je něco víc než pouze nutným zlem.

Přátelé, dovolte, abych vás opětovně pozdravil na sněmu, který je svým způsobem narozeninami nás všech. Až se totiž za rok znovu sejdeme, budeme všichni o rok starší. Jsem rád, že tady mohu být s vámi a doufám, že se na sněmu za rok opět sejdeme.

MVDr. Karel Daniel, prezident KVL ČR