Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Doprovodný program: vzdělávací semináře

Doprovodný program: vzdělávací semináře

Velkým magnetem této výstavy se stal její Odborný doprovodný program. Pro mnohé stejně důležitý jako výstava sama. Má tradiční strukturu.

Páteční přednášky na téma Onemocnění urogenitálního aparátu prasat organizovala Česká společnost veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat (CPVS).

Česká hipiatrická společnost (ČHS) zorganizovala seminář Nemoci rohovky a uveálního aparátu u koní.

PANDA PLUS, s.r.o. ve spolupráci s Českou asociací veterinárních lékařů (ČAVLMZ) probrala témata praxe malých zvířat.

Česká asociace aviární medicíny si vzala na starost téma zdravotní problematiky drůbeže.

Sobotní program je tradičně vyhrazen České asociaci veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) a České buiatrické společnosti (ČBS). Seminář ČAVLMZ probral všechna rizika anestézie malých zvířat. ČBS se zaměřila na diagnostiku a terapii poranění mléčné žlázy.

Česká asociace veterinárních lékařů (ČAVLMZ) ve svém vzdělávacím programu pro technický personál připravila seminář Dermatologie pro veterinární techniky.

Jak uspat hada

Přednášeli učitelé brněnské univerzity, ale také praktici z terénu, občas přednášku doplní i hosté z ciziny, zástupci firem, kteří seznamují posluchače například s dávkováním nebo účinností přípravků. Seminář běží v průměru 2-3 hodiny, následuje přestávka. Posluchači sedí v sále u stolů, lektoři mluví do mikrofonu vpředu a prakticky všichni používají obrázky diaprojekce.

Například seminář o anestézii malých zvířat strhne posluchače často k diskuzi, zkušeností se psy a kočkami má každý, o anestetických technikách hadů se ale dočtou málokde. Možná by si mohli údaje opatřit při návštěvě běžné univerzitní přednášky. Tady si ale mohou porovnat své zkušenosti s ostatními, to považuje většina za nejdůležitější prvek a do diskuze se pokaždé hlásí, upřesňují si údaje. Uspávání křečků, hadů nebo králíčků vyžaduje nejen dobrou hlavu, ale i zlaté ručičky.

Když účastníci zvažují, co jim přednáškový víkend dal, najdou se i nespokojenci.

Česká hipiatrická společnost své hosty vyloženě zklamala. Jeden z nich akci hodnotí jako “nepříjemné” překvapení. Myslí si, že když je členem společnosti, měl by mít nějaké výhody, tudíž by mohl na seminář vstupovat bez poplatku, nebo za symbolickou cenu. Jeho seminář však trval dvě a půl hodiny (10 – 12.30 hod.) a platil 2700 Kč.

Pro srovnání: za tuto cenu dokáží brněnské “večerní školy” poskytnout například pětidenní kurz počítačové grafiky. Po dobu 25 hodin má student k dispozici lektora s vysokoškolským vzděláním, pohodlnou učebnu, počítač s grafickým programem a knihu s námětem probíraného tématu. Pomůcky si může odnést domů. Během vyučování lektor absolventy sleduje, zda se v látce orientují.

To anestetický sál nadchl mnohem více: “Teoreticky jsme se vzdělali,” chválí si účastníci. Opravdové praktické dovednosti by ale bylo možné získat jen v kurzu. Lektor by musel přednášet, předvádět a zároveň sledovat, zda studenti neztratili souvislost, pozornost, zda například někdo nezapomněl provést rutinní úkol a zda došel během “nacvičování” do stejné fáze jako lektor.

Tak schválně: Nezapomněli jste ředění? Máte po ruce adrenalin? Už jste se trefili do žíly? Už váš had usnul?

Komora veterinárních lékařů České republiky