Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dovednosti absolventa

Dovednosti absolventa

Na základě jarních jednání s vedením VFU a děkany jejích veterinárních fakult a se zástupci středních veterinárních škol dostala vzdělávací komise úkol vypracovat seznam minimálních dovedností absolventa střední veterinární školy a veterinární fakulty. Pro získání podkladů požádá vzdělávací komise perem prezidenta KVL vybrané vet. lékaře o definici těchto dovedností v jejich specializaci či oblasti činnosti ( konkrétně skot – Cacek, prof. Dvořák, prasata – Novotný, doc. Drábek, drůbež – Hlavová, Juranová, koně – Kucharovič, prof. Hanák, malá zvířata – Hošek, prof. Svoboda, drobná zvířata a exoti – Jurek, prof. Knotek).

Po obdržení podkladů vypracuje vzdělávací komise definitivní návrh, který po schválení představenstvem bude předložen kompetentním pedagogům jako komorový podklad pro další jednání při zkvalitňování výuky a případné změny kurikula.