Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá VÝZVA! (pojištění)

   Důležitá VÝZVA!

Provedeným namátkovým šetřením bylo zjištěno, že v letošním roce není určité množství členů KVL ČR pojištěno tak, jak jim to nařizuje zákon 381/91 Sb. ve smyslu pozdějšího znění.

Z tohoto důvodu revizní komise KVL ČR žádá členy, kteří nejsou pojištěni Rámcovou pojistnou smlouvou (zajišťovanou Komorou), aby do 30. 6. 2007 předložili na sekretariát KVL ČR, Palackého 1-3, 612 42 Brno:

a) zaměstnanci potvrzení zaměstnavatele, že jsou pojištěni v rámci pracovního poměru,

b) OSVČ kopie individuálních pojistných smluv včetně pojistných podmínek a doklad o zaplacení pojistného.

Tyto doklady u jména označte registračním číslem KVL ČR.

předseda RK KVL ČR
MVDr. Vladimír Tlučhoř

   Proč tato výzva?

Miniprůzkumem 20 náhodně oslovených veter. lékařů, kteří nezaplatili pojištění, vyplynulo následující zjištění:

6 – zapomnělo pojištění uhradit – slíbili doplatit

1 – uvedl chybný variabilní symbol, platba se vrátila, zašle znovu

5 – jsou zaměstnanci, pojištění platí zaměstnavatel – doloží doklad

3 – uložili osvědčení do úschovy sekretariátu, platí snížený členský poplatek

1 – o pojištění nemá zájem – nevyplatí se ?

4 – pojištěni u jiné pojišťovny (1x Česká pojišťovna – 10 let pojištěn – bonusové výhody, 1x Kooperativa – osobní vztah, 1x Raiffeisenbank – věrnostní bonusy, 1x jméno pojišťovny + jiné info neměl zájem sdělit).

Členské poplatky za r. 2007 do Komory všichni oslovení uhradili – překontrolováno.

Vzhledem k tomu, že tento průzkum byl “anonymní” – nebudou z něj vyvozovány žádné přímé důsledky. Důrazně upozorňujeme členy KVL ČR, že povinnost být pojištěn je dána Zákonem o KVL!!!

Bez zajímavosti jistě není, že dle informací od pojišťovny jsou některé odpovědi pouhou výmluvou. Např. pojištění profesní odpovědnosti u Raiffeisenbank prý není možné uzavřít a rovněž žádná platba nebyla vrácena z důvodu špatného variabilního symbolu, neboť všechny platby se nám podařilo došetřit. Odpověď, že o pojištění nemá zájem, je opravdovou lahůdkou. Kromě faktu porušení zákona bude zajímavé, až dojde k pojistné události, a kolega bude nadále tvrdit, že se to nevyplatí.

Vážení kolegové a kolegyně, věnujte prosím pozornost splnění výše uvedené výzvy.

MVDr. Petr Matušina