Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Důležité informace k pojištění

Důležité informace k pojištění

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás seznámila s informacemi k problematice pojištění:

Rámcová pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti zůstala v platnosti i pro rok 2006 bez změn. Rozsah pojištění s územní platností v ČR. Podrobnější informace byly zveřejněny ve Zvěrokruhu 12/2005.

Platby pojištění odpovědnosti je nutné uhradit do 28. 2. 2006, při opožděných platbách budete pojištěni bohužel až od data skutečného zaplacení. Pojistné se bude rovnat ročnímu pojistnému.

Sleva na povinném ručení

Flotilová sleva 20 % na povinné ručení u pojišťovny Kooperativa při zachování stávajících bonusů platí od 1. 1. 2006 na pojistný produkt Standart – limit plnění je 54/24 mil. Kč.

Toto pojištění budu pro vás opět zajišťovat centrálně. Pro sjednání nového pojištění budete potřebovat doložit potvrzení o bonusu od stávající pojišťovny a stávající smlouvy ukončit výpovědí (kopii výpovědi doložit). Zájemci zašlou tyto doklady nejlépe doporučeně s kopií velkého technického průkazu na adresu naší makléřské firmy: Itead, a. s., Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc. Prosím o zasílání těchto podkladů nejméně se 14 denním předstihem.

Nejčastější dotazy

  1. Je nutné vypovědět stávající smlouvy na povinné ručení uzavřené u pojišťovny Kooperativa a.s? Ano, je nutné. Nové pojištění je flotilové pojištění, má jiný charakter evidence. Výpovědní lhůta je 6 týdenní od počátku pojištění, spolu s výpovědí požádejte o zaslání potvrzení o bezškodném průběhu.

  2. Zda je omezen počet aut, které lze zvýhodněně pojistit? Není omezen.

  3. Je možné připojistit čelní sklo? Ano – na pojistnou částku 5000,- Kč pojistné 450,- Kč, pojistná částka 10 000,- Kč pojistné 750,- Kč, pojistná částka 20 000,- pojistné 1 500,- Kč.

  4. Započítávají se bonusy? Ano a dále je 20 % sleva z ročního pojistného.

Využívejte této možnosti, poněvadž podle množství uzavřených smluv se bude posuzovat zachování slevy na další rok.

Vítám vaše nové podněty. Na shledanou příště.

Zdeňka Hanelová