Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Důležité upozornění pro chovatele!

“Kliente, zavolej si na Komoru veterinárních lékařů, oni Ti to tam přepíšou?”

Ano, tak nějak by se dalo nazvat toto sdělení.

Ovšem pozor, tento postup není možný!

Jste-li majitel zvířete, psa, který má svůj vlastní PetPas, je zaregistrován a veden v Petpasovém registru Komory veterinárních lékařů ČR, tato informace se týká právě Vás.

Tento mezinárodní dokument může vystavit pouze aktivní veterinární lékař s platnou licencí, který je oprávněn vydávat petpasy.

Správcem této databáze je Komora veterinárních lékařů České republiky.

Dostanete-li tedy, jako chovatel, informaci, že si máte údaje opravit, doplnit sami, popř. zavolat na sídlo Komory vet. lékařů ČR a tam, že pracovníci Sekretariátu KVL všechno upraví a opraví, není to pravda!

Potřebujete-li provést opravy, musíte se obrátit na veterinárního lékaře, který má v péči Vaše zvíře, popř. jakéhokoliv praktikujícího veterinárního lékaře, který má schválení KVS pro tento úkon.

Jedině takovýto veterinář může data v Pasu, a také registru “opravit”, změnit, a to formou “on -line”. Samozřejmě se jedná o administrativní úkon, který je zpoplatněn.

Zaměstnanci Sekretariátu KVL jsou nápomocní při vyhledávání ztracených zvířat, při identifikaci zvířat.

Nemohou, a to v žádném případě, za veterinární lékaře zasahovat do daného registru.

Dovolujeme si touto cestou upozornit všechny klienty veterinárních lékařů na tento fakt a zároveň Vám poděkovat za jeho respektování.

Zbytečné telefonáty a žádosti tohoto charakteru zatěžují pracovníky Sekretariátu a oni Vám nemohou vyhovět.

V souvislosti s opravami v Petpasovém registru se vždy obraťte s důvěrou na svého veterinárního lékaře.