Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dvě reakce na dopisy prezidenta KVL ČR

  Z ČINNOSTI KOMORY

1) Odpověď bývalého ministra financí Miroslava Kalouska k žádosti o snížení DPH

Vážený pane prezidente,

děkuji za Váš dopis z 10. dubna, ve kterém žádáte o rozšíření snížených sazeb DPH. Mohu Vás ujistit, že veškeré podněty, které získáme z podnikatelské sféry či různých institucí, zaznamenáváme a zvažujeme.

Ve svém dopise doporučujete zvážit rozšíření snížení sazeb DPH na veterinární služby. Bohužel Vám musíme sdělit, že Vašemu doporučení nelze vyhovět, protože to neumožňuje stávající právní úprava v EU.

Oblast DPH je v EU do značné míry harmonizovaná. Členské státy jsou oprávněny uplatňovat snížené sazby pouze na ty kategorie zboží a služeb, u kterých to výslovně stanoví směrnice o DPH (směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 a společném systému daně z přidané hodnoty), a veterinární služby mezi tyto kategorie nepatří.

Intenzivní diskuse o snížených sazbách DPH, o kterých se v poslední době objevila řada zpráv v našich médiích, se týkaly návrhu, který komise předložila v červenci loňského roku.

Návrh byl zaměřen na některé místně poskytované služby s vysokým podílem lidské práce, možnost rozšíření snížených sazeb DPH na veterinární služby nezahrnoval.

Členské státy nemohou tyto služby zdaňovat sníženými sazbami DPH, protože jinak by se vystavovaly sankcím v důsledku řízení o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství.

 
S pozdravem
Miroslav Kalousek

P. S.
Abych nebyl alibista, vážený pane prezidente, dovolte mi dodat, že i kdyby to právo EU umožňovalo, stejně bych nesouhlasil.

 
V úctě M. K.

2) Vyjádření bývalého ministra zemědělství Petra Gandaloviče k tématu vyšetřovatelů černé zvěře

Vážený pane prezidente,

k Vašemu dopisu ze dne 9. dubna 2009 čj. 320/09, kterým jste se na mne obrátil se žádostí o novelu vyhlášky, která upravuje specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře, sděluji, že Státní veterinární správa České republiky dá podnět k novele příslušné vyhlášky po nabytí účinnosti novely veterinárního zákona, která se v současné době projednává v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 
S pozdravem
Petr Gandalovič