Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Efektivní komunikace pro veterinární praxi

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Vážení kolegové, KVL obdržela zajímavou nabídku k pořádání pracovních seminářů (viz příloha) ke zlepšení a zefektivnění práce s klienty. Jistě každý z vás zažil problémového klienta a ne pokaždé se nám daří situaci profesionálně zvládnout, protože nejsme na takové situace připraveni.

Vzdělávací komise projednala a podpořila možnost získat znalosti, které nám umožní zlepšit komunikaci s klienty, a to formou praktického semináře. Pokud se ve vašem okresním sdružení najde 10 – 15 kolegů, kteří jsou schopni spolupráce při praktickém přehrávání situací, jež ve vaší praxi mohou kdykoli nastat, máte jedinečnou příležitost, jak si do budoucna ušetřit problémy, které pak často řeší revizní komise a máte i možnost, jak smysluplně využít finanční příspěvek pro činnost vašeho sdružení.

V případě zájmu se mohou předsedové OS KVL ČR obracet na:

Obsah

Základní typologie chování a jednání osobnosti.

Metody komunikace odpovídající jednotlivým osobnostním typologiím.

Praktická řešení z každodenní praxe.

Forma

Úvodní přednáška následovaná pracovním seminářem.

Cíl

I.

Představit účastníkům typologii osobností podle chování a jednání.

II.

Na praktických příkladech naučit účastníky rozpoznat příslušný osobnostní typ a zvolit odpovídající metodu komunikace.

III.

Pomoci účastníkům v řešení problematických komunikačních situací z každodenní praxe.

Rozsah

4 hodiny – 1 hodina teoretická úvodní přednáška, 3 hodiny pracovní seminář.

Cena

1500,-Kč na osobu a seminář, KVL přispívá každému účastníkovi 500,-Kč

Místo

Ve vašem regionu, dle schématu schůzek vašeho okresního sdružení.

Znalosti a zručnosti, získané v rámci tohoto semináře umožní účastníkům zvolit komunikaci, odpovídající typologii jejich protějšku za účelem kontroly rozhovoru a dosažení požadovaného cíle komunikace.

Proč seminář od nás?

Vše co školíme jsou naše znalosti v praxi vyzkoušené.

Nejedná se o “suchou teorii”.

Přinese Vám to následující:

  • zvýšení vaší odborné práce s klientem
  • zlepšení komunikace kolegů na pracovišti/řízení lidí
  • dopad na přímý prodej ve vaší ordinaci

 

 
MVDr. Katku Novozámskou, CSc.
tel.: 723 961 252