Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Elektronická podání pro finanční úřady

  Pro praxi – Daňová poradna

David Adamovič – tým PKMK

Císařovo císaři, ale tentokrát již elektronicky

 
Tématem dnešního článku bude využití elektronických prostředků v komunikaci s fi nančními úřady, resp. s orgány finanční správy. I správci daně se snaží zlepšit, zrychlit, zkvalitnit a zefektivnit komunikaci s daňovými subjekty, tedy námi. Není nutné vše zasílat klasicky poštou, ale je možno využít moderních technických prostředků. Doba pokročila, daňová přiznání, souhrnná hlášení a další mnohé písemnosti je možno nyní sestavovat a podávat prostřednictvím tzv. Daňového portálu,

který naleznete na http://www.daneelektronicky.cz/. Portál je poměrně uživatelsky příjemný a celkem intuitivní.

Co konkrétně zde najdete? Jedná se např. o aplikaci EPO (= Elektronické podání pro fi nanční správu). Díky tomuto prostředku se velice zjednodušuje administrativa spojená s vyplňováním a podáváním daňových přiznání. Tento způsob se z hlediska uživatele (daňového subjektu) jeví jako jednodušší, neboť tím odpadá ruční vyplňování do vytištěného formuláře. Zároveň má elektronické podávání i další (např. níže uvedené) výhody.

S orgány finanční správy je možno také komunikovat prostřednictvím zřízené datové schránky

U dokumentu, který chcete zaslat příslušnému orgánu finanční správy, máte v podstatě dvě možnosti. Buď můžete formulář (např. na výše zmiňované daňové přiznání) vyplnit ručně, nebo přes příslušnou aplikaci již nějaká vyplněná data načíst, měnit, doplňovat apod. Dále si při vyplňování můžete spustit průvodce vyplněním a nápovědu. Ke každému dokumentu je samozřejmě možné přidat přílohu, a v to v podporovaných formátech (např. doc, pdf, jpg, txt, …). Případných pochybení z vlastní strany, kterých byste se mohli dopustit, se v podstatě nemusíte obávat. Systém automaticky provádí kontrolu vložených údajů. Portál vám po vyplnění veškerých stran dokumentu zpracuje seznam chyb, které byste měli před odesláním orgánu finanční správy opravit.

Sestavené daňové přiznání, případně jiný druh podání, lze odeslat prostřednictvím internetu, a to na server pro příjem všech podání. Podání lze odeslat buď s uznávaným elektronickým podpisem, nebo bez uznávaného elektronického podpisu. Ve druhém případě je ovšem třeba doručit příslušnému správci daně ještě také tzv. e-tiskopis dané písemnosti, který se zobrazí po odeslání formuláře. E-tiskopis je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a doručit správci daně.

Později můžete na portálu sledovat aktuální stav vyřizování vašeho podání, tj. zda ještě není vyřizováno, zda už je podání zpracováváno apod. Pro informace o stavu zpracování podání fi nanční správě buď načtete doručenku, nebo vyplníte podací číslo a heslo.

Výše jsme psali, že je možno do aplikace EPO zadat vaše data ručně, pak po projitém procesu kontroly odeslat. Pokud ale z nějakého důvodu nechcete odesílat vaše podání prostřednictvím elektronické komunikace, je možno, že si v této aplikaci vaše podání pouze vyplníte, poté vytisknete ve formátu PDF a můžete je příslušnému orgánu fi nanční správy odeslat poštou, nebo jej můžete podat na podatelně. Taková podepsaná a orazítkovaná písemnost má pak stejnou (originální) hodnotu jako formulář.

S orgány fi nanční správy je možno také komunikovat prostřednictvím zřízené datové schránky. Když tedy vytvoříte příslušný dokument v aplikaci EPO, zvolíte možnost uložení k odeslání do datové schránky, jde o formát XML požadovaný zákonem, resp. pokynem Ministerstva fi nancí. Předtím než aplikace Vaše zpracované podání uloží, bude provedena celková kontrola vyplněných údajů z hlediska správnosti, možných překlepů apod. Jestliže dokument projde úspěšně popsanou kontrolou, uloží se do zvoleného úložiště a odsud jej pak prostřednictvím datové schránky můžete odeslat.

Věříme, že vám náš příspěvek pomůže k zorientování se v „elektronizované“ daňové správě.

 
David Adamovič – tým PKMK