Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Elektronické Vademecum

  Časopis Zvěrokruh 8/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Před nedávnem oznámil tvůrce elektronického souboru informací o veterinárních léčivých přípravcích, že končí s aktualizací a podporou veterinární části systému AISLP. (Pro ty kolegy, kteří AISLP nepoužívali a nepoužívají, jedná se o “Vademecum veterinárních léčivých přípravků” v elektronické podobě, které umožňuje vyhledávání podle léčivých látek, podle kategorie léčiv, podle druhu zvířete atd., a bylo a doposud je za poplatek distribuováno na CD a čtvrletně aktualizováno.)

Představenstvo Komory dávalo v minulosti přednost “on line” verzi před formou instalace do PC prostřednictvím instalačního CD.

Informace o veterinárních léčivých přípravcích jsou v této chvíli k dispozici na webové stránce ÚSKVBL (http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp), avšak české a EU registrace jsou v oddělených souborech, není k dispozici vyhledávač a informace jsou v podobě SPC (souhrnu informací o produktu), nikoliv ve zjednodušené formě PI (příbalové informace).

Výhodou elektronického “on-line” systému je aktuálnost informací v čase, kdy v periodách mezi vydáváním tištěného Vademeca či distribucí informací na CD se mění řada podstatných detailů jako například ochranné lhůty apod.

Představenstvo Komory nemá v současné době informace, kolik členů používá elektronický systém informací o veterinárních léčivých přípravcích. Vývoj a údržba “on-line” webového souboru informací by pro Komoru vyžadovaly počáteční náklady i určitou částku na údržbu systému.

Pro kolegy, kteří běžně pracují s PC, je na webové stránce Komory veterinárních lékařů připravena odpovědní anketa “Elektronické Vademecum”. Jménem představenstva prosíme o odpovědi na několik otázek, které jsou k dispozici na: http: //anketa.vetkom.cz. Vaše odpovědi budou sloužit jako vodítko pro další postup v této věci.

Otázky:

 • V denním životě pracuji s PC
  a) denně b) alespoň 2x týdně c) alespoň jednou týdně a méně d) vůbec nepracuji

 • V záležitostech souvisejících s výkonem praxe používám PC
  a) denně b) alespoň 2x týdně c) alespoň jednou týdně a méně d) vůbec nepracuji

 • O systému AISLP
  a) vím a používám jej b) vím a nepoužívám jej c) nevím a nic mi tento název neříká

 • V případě uživatelsky přijatelného “on-line” systému informací o veterinárních léčivých prostředcích s možností vyhledávaní podle názvů léčiv, léčivých látek, skupin léčiv, skupin zvířat apod. jej nejspíš budu využívat

  a) systematicky b) příležitostně c) zůstanu nejspíš jen u tištěného Vademeca

Děkujeme za Vaše odpovědi na webové stránce nebo zaslané písemně na sekretariát KVL.

Budou sloužit jako vodítko pro další postup v této věci.

 

 

K. Daniel