Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Endokrinologický komorový seminář

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Radka Vaňousová

Onemocnění štítné žlázy a slinivky

… i na semináři je třeba dávat pozor, kdy vyletí ptáček. Zvláště na tak prominentních místech

 

V poslední říjnovou sobotu jsme se sešli na naší alma mater v posluchárně Kliniky malých zvířat na dalším z řady komorových seminářů, tentokrát na téma endokrinologie pro veterinární praktiky – onemocnění štítné žlázy a endokrinního pankreatu. Dopolední část semináře byla věnována kočkám, odpolední psům. Přednášejí dr. Florian Zeugswetter, vedoucí endokrinologického oddělení na Klinice veterinární univerzity ve Vídni, přednášel v angličtině a účastníci měli k dispozici simultánní překlad. Vlastní náplň semináře byla koncipována tak, že k jednotlivým nosologickým jednotkám měl dr. Zeugswetter připraveno několik kazuistik, které probral krok za krokem. Jednotlivá témata byla: hypertyreóza koček, diabetes mellitus u koček, hypotyreóza psů a diabetes mellitus u psů. Na případech jednotlivých pacientů tak probral anamnézu, klinické příznaky, rozebral i vlastní teoretický základ diferenciálních diagnóz, různé testy, které prováděli a v jakém pořadí, zhodnotil jejich vypovídající hodnoty, různé metody léčby a porovnání účinků a vhodnosti konkrétních léčebných metod a preparátů.

To vše bylo doplněno spoustou fotek pacientů, výsledky testů a proloženo výsledky mnoha studií, které byly v poslední době provedeny a vztahovaly se k daným případům, a také porovnání s humánní medicínou.

Ve vlastních ordinacích určitě nebudeme provádět vše, co na klinice na univerzitě, ale získali jsme ucelený přehled, která vyšetření v daných případech mají smysl, na co si dát pozor a co nepřehlédnout, protože endokrinologické případy se skládají jen výjimečně pouze z jednoho onemocnění, ale zpravidla se jedná o komplex různých onemocnění a často se k nim přidávají další komplikace…

Celý seminář byl z hlediska zhodnocení přístupu k onemocnění štítné žlázy a slinivky mimořádně zajímavý, přednášející měl vše výborně připraveno a bylo na něm poznat, že rád přednáší a má účastníkům semináře co říct. Jeho živá gestikulace a názorné předvádění projevů nemocných zvířat byly obdivuhodné a celá přednáška na dané téma tak získala na atraktivitě… Lze jen doufat, že další semináře budou z hlediska přínosu pro účastníky na stejné či vyšší úrovni.

 

… dr. Florian Zeugswetter vedoucí endokrinologického oddělení na Klinice veterinární univerzity ve Vídni

 
MVDr. Radka Vaňousová