Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

EVERI jde časem do minulosti a budoucnosti

  Z činnosti komory

Jan Bernardy

Výroční zasedání z Bruselu

… José Rey Fernandéz přednáší svůj návrh, naproti zprava Timo Walroos – pokladník, Fodor Laslo – prezident EAEVE, Jan Bernardy – člen boardu

 

Evropští veterináři ve vzdělávání, průmyslu a vývoji (EVERI) se na svém výročním zasedání v Bruselu shodli na několika nosných projektech – jedním z nich jsou praxe studentů ve zvířetnících farmaceutických závodů a další z projektů směřuje do historie veterinární medicíny jako podpora Veterinárního roku 2011.

Zástupci škol, farmaceutických fi – rem a vývoje ze zemí podporujících sekci FVE se shodli na několika pilotních projektech pro nadcházející rok. Zaměřují se na získávání podpory a propojení veterinárních škol a výrobních fi rem. Využívají tak svého vlivu jak ve školách, tak ve vedení fi rem, které umožní vždy několika studentům pobývat čtrnáct dní ve fi rmách a získávat poznatky z práce s laboratorními zvířaty ve zvířetnících těchto fi rem. Byly podepsány dohody s některými fi rmami a dodavateli laboratorních zvířat (La Roche, Intervet apod.) a se školami, které pobyt ohodnotí několika kredity. Podstatná část projektu zahrnuje i zajištění prostředků studentům na dvoutýdenní pobyt a cestovní náklady, které tvoří nemalou část.

Do projektu tzv. Extramurálních studií (EMS) ve farmaceutických podnicích se mohou studenti i naší alma mater v Brně zapojit díky vstřícnému postoji školy, která se k projektu připojila mezi prvními. Na projekt byli již vysláni první studenti, i když nikoli od nás.

Zaměřují se na získávání podpory a propojení veterinárních škol a výrobních firem.

Další z nosných projektů má souvislost s plánovaným rokem 2011 jako rokem veterinárním, díky 250letému výročí založení první veterinární školy v Lyonu. O projektu referoval José Rey Fernandéz, veterinární prezident a učitel španělské veterinární fakulty v Santriagu de Campostela. Jedná se o požadavek povinné výuky historie veterinární medicíny pro všechny adepty tohoto oboru. Ačkoliv u nás je tradiční součástí curricula preklinického studia, není tomu tak na všech školách. V rámci zavedení tohoto předmětu uspořádají španělští kolegové veterinárně historickou konferenci v Santriagu de Campostela.

Další projekty se týkají např. welfare laboratorních zvířat, jednotného postgraduálního vzdělávání evropských veterinářů nebo curricula klinických oborů.

 
Jan Bernardy