Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Evropská léková agentura radí ohledně použití NSAIDs při Covid-19

Evropská léková agentura (EMA) vydala prohlášení k dohadům, že nesteroidní antiflogistika (NSAIDs) mohou zhoršovat průběh onemocnění Covid-19. Tyto zprávy se objevily zejména na sociálních sítích.

V květnu 2019 zahájil bezpečnostní výbor EMA (PRAC) přezkum nesteroidních antiflogistik na popud Francouzské národní agentury pro bezpečnost léčiv, která vyslovila podezření, že NSAIDs mohou zhoršovat průběh planých neštovic a některých bakteriálních infekcí. Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran nyní navíc oznámil, že u některých francouzských pacientů trpících Covid-19 se vyskytly závažné vedlejší účinky NSAIDs. Toto varování bylo uveřejněno i v bulletinu francouzského ministerstva zdravotnictví, který radí pacientům používat jako léčivo první volby paracetamol (zdroj: https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/03/18/818026613/advice-from-france-to-avoid-ibuprofen-for-covid-19-leaves-experts-baffled?t=1584600338128)

Evropská léková agentura nicméně prohlašuje, že v současné době neexistují žádné vědecké důkazy prokazující souvislost mezi ibuprofenem a zhoršením onemocnění Covid-19. (zdroj: tisková zpráva z 18. 3. 2020 https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19) EMA dodává, že každý lék má svoje výhody a rizika, která jsou popsána v informacích o přípravku, a při zahájení léčby horečky nebo bolesti u Covid-19 by pacienti a lékaři měli zvažovat všechny možnosti, včetně paracetamolu a NSAIDs. Informace u mnohých NSAIDs však již dnes obsahují varování, že jejich protizánětlivé účinky mohou zakrýt příznaky zhoršující se infekce. Současně se doporučuje, aby se tyto léky používaly v nejnižší účinné dávce po co nejkratší dobu.

EMA však bere vážně veškeré informace o možných nežádoucích účincích léčiv a přezkum bezpečnosti ibuprofenu a ketoprofenu stále pokračuje. EMA zdůrazňuje, že je potřeba včas provést epidemiologické studie, které by mohly poskytnout dostatečné důkazy o jakémkoli účinku NSAIDs na prognózu Covid-19.

Stanovisko EMA podporuje i WHO, která slovy svého mluvčího Christiana Lindmeiera dementovala zprávy o tom, že WHO údajně nedoporučila používat ibuprofen k léčbě horečky u pacientů s Covid-19.

Je pravděpodobné, že otázky bezpečnosti týkající se ibuprofenu u pacientů s Covid-19 mohly částečně pramenit z dopisu uveřejněného v časopise The Lancet 11. 3. 2020 (zdroj: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930116-8), který uvádí hypotézu, že některé léky by snad mohly zvýšit riziko infekce koronaviry. Výzkum totiž prokázal, že virus se váže na buňky plic prostřednictvím angiotenzinkonvertázy 2 (ACE2). Komentář uveřejněný v The Lancet spekuluje, že užívání ibuprofenu může zvýšit počet ACE2 receptorů na buňce, což by mohlo zvýšit citlivost buňky k infekci. Na to ale namítá Rachel Grahamová z University of North Carolina, která je spoluobjevitelkou způsobu, jak se koronavirus váže na buňky, že více ACE2 receptorů není totéž jako být náchylnější k infekci. Lékařka Krutika Kuppali z Centra infekčních chorob z John Hopkins University navíc dodává, že pro lékařská rozhodování jsou podstatná klinická hodnocení léčiva, nikoli samotné výzkumné studie. Dopis uveřejněný v The Lancet proto nevidí jako důvod k tomu, aby se pacienti s Covid-19 vyhýbali ibuprofenu. Přesto ale doporučuje jako léčivo první volby paracetamol, protože se předpokládá, že jeho mechanismus ovlivňuje přímo termoregulační centrum v mozku.

Primářka jednotky intenzivní péče pro Covid-19 ze Stanford University Medical Center docentka Angela Rogersová poznamenává, že paracetamol je lék vhodný pro pacienty, kteří jsou dost nemocní na to, aby potřebovali hospitalizaci kvůli jakékoli infekci. Je to z toho důvodu, že takoví pacienti jsou ve vyšším riziku poškození vnitřních orgánů, včetně ledvin. A poškození ledvin může být nežádoucím vedlejším účinkem ibuprofenu u některých pacientů, kteří jej užívají dlouhou dobu a ve vysokých dávkách.  Paracetamol však stejně jako kterýkoli jiný lék není bez rizika: ve vyšších dávkách může způsobit velmi vážné poškození jater. V nízkých dávkách však horečku snižuje velmi účinně a je velmi bezpečný.

Co by tedy docentka Rogersová doporučila pacientům, kteří se s Covid-19 léčí doma?

„Obecně máme o této nemoci stále málo informací“, říká. Stejně jako ostatní lékaři však zdůrazňuje, že jakýkoli důkaz, že ibuprofen zhoršuje onemocnění koronaviry, je přinejlepším velmi slabý. „Pokud ale lidé nemají žádné onemocnění jater a budou se s paracetamolem cítit o něco bezpečněji, je to dobrý způsob, jak situaci vyřešit“.

Za základě citovaných zdrojů zpracovala MVDr. Veronika Grymová