Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Evropská škola veterinárního vzdělávání

Evropská škola veterinárního vzdělávání

Na sekretariátě je možné získat brožurku ESAVS 2008 (Evropská škola pro zlepšení veterinárního vzdělávání), která obsahuje informace o prohloubení veterinárního studia a o intenzivních kurzech pro veterináře, které jsou plánovány na rok 2008 a budou se konat po celé Evropě a Asii.

Část A:

Zlepšení veterinárního vzdělávání a intenzivní kurzy

Lze docházet na 5 – 10 kurzů pro získávání znalostí a zkušeností v následujících disciplínách:

KARDIOLOGIE I
STOMATOLOGIE I
STOMATOLOGIE III
DERMATOLOGIE I
DERMATOLOGIE III
DIAGNOSTIKA ULTRAZVUKEM I
NALÉHAVÝ PŘÍPAD + INTENZIVNÍ PÉČE
STOMATOLOGIE U KONÍ
ZÁKLADNÍ ENDOSKOPIE SE SEMINÁŘEM

LÉČBA EXOTICKÝCH DOMÁCÍCH MAZLÍČKU + CHIRURGIE
LÉČBA KOČEK + CHIRURGIE I
INTERNA I
INTERNA II
NEUROLOGIE II
OFTALMOLOGIE I
OFTALMOLOGICKÁ CHIRURGIE
ÚSTNÍ CHIRURGIE
FYZIOTERAPIE + REHABILITACE MALÝCH ZVÍŘAT
RADIOLOGIE MALÝCH ZVÍŘAT
REPRODUKCE EXOTICKÝCH DRUHŮ A LABORATORNÍCH ZVÍŘAT
CHIRURGIE MĚKKÝCH TKÁNÍ I
CHIRURGIE MĚKKÝCH TKÁNÍ II (pokročilí)

Kurzy II a III jsou pokročilé kurzy. Účastníci těchto kurzů by se měli převážně účastnit začátečnických kurzů, nebo již mají dosti zkušeností, aby se mohli přidat jako nově příchozí.

Část B:
Dokonalost ve veterinární terapii

Tato série pětidenních kurzů probíhá v Evropě a Číně, v Asii. Každý z těchto kurzů pokryje různé disciplíny, které pomohou veterinářům v jejich každodenní praxi. Jednotlivé kurzy mohou být objednány nezávisle a není potřeba účastnit se každého z nich.

Onkologie a interna – Evropa

Optimalizace managementu klinických nesrovnalostí (disharmonie) v chirurgii zvířat – Asie

Prosím, nezapomeňte, že ještě jsou přístupná místa pro kurzy 2007: Dokonalost ve veterinární terapii, zahrnující disciplíny terapie u malých zvířat: oftalmologie a interna. Pro další informace navštivte naše webové stránky.

Navíc bychom rádi doporučili zajímavé volné webové stránky – VetContact, které jsou přístupny na www.vetcontact.com, Tento veterinární internetový portál je vynikající zdroj informací a poskytuje pojítko veterinární profese. VetContact poskytuje přímé spojení na webové stránky ESAVS www.esavs.org pro učení na dálku a kurs vám sděluje váš tréninkový program.

Těšíme se, že vás přivítáme na našich kurzech.

Corina Rein
ESAVS
European School
for Advanced
Veterinary Studies