Komora veterinárních lékařů České republiky

Evropská škola veterinárního vzdělávání

Evropská škola veterinárního vzdělávání

Na sekretariátě je možné získat brožurku ESAVS 2008 (Evropská škola pro zlepšení veterinárního vzdělávání), která obsahuje informace o prohloubení veterinárního studia a o intenzivních kurzech pro veterináře, které jsou plánovány na rok 2008 a budou se konat po celé Evropě a Asii.

Část A:

Zlepšení veterinárního vzdělávání a intenzivní kurzy

Lze docházet na 5 – 10 kurzů pro získávání znalostí a zkušeností v následujících disciplínách:

KARDIOLOGIE I
STOMATOLOGIE I
STOMATOLOGIE III
DERMATOLOGIE I
DERMATOLOGIE III
DIAGNOSTIKA ULTRAZVUKEM I
NALÉHAVÝ PŘÍPAD + INTENZIVNÍ PÉČE
STOMATOLOGIE U KONÍ
ZÁKLADNÍ ENDOSKOPIE SE SEMINÁŘEM

LÉČBA EXOTICKÝCH DOMÁCÍCH MAZLÍČKU + CHIRURGIE
LÉČBA KOČEK + CHIRURGIE I
INTERNA I
INTERNA II
NEUROLOGIE II
OFTALMOLOGIE I
OFTALMOLOGICKÁ CHIRURGIE
ÚSTNÍ CHIRURGIE
FYZIOTERAPIE + REHABILITACE MALÝCH ZVÍŘAT
RADIOLOGIE MALÝCH ZVÍŘAT
REPRODUKCE EXOTICKÝCH DRUHŮ A LABORATORNÍCH ZVÍŘAT
CHIRURGIE MĚKKÝCH TKÁNÍ I
CHIRURGIE MĚKKÝCH TKÁNÍ II (pokročilí)

Kurzy II a III jsou pokročilé kurzy. Účastníci těchto kurzů by se měli převážně účastnit začátečnických kurzů, nebo již mají dosti zkušeností, aby se mohli přidat jako nově příchozí.

Část B:
Dokonalost ve veterinární terapii

Tato série pětidenních kurzů probíhá v Evropě a Číně, v Asii. Každý z těchto kurzů pokryje různé disciplíny, které pomohou veterinářům v jejich každodenní praxi. Jednotlivé kurzy mohou být objednány nezávisle a není potřeba účastnit se každého z nich.

Onkologie a interna – Evropa

Optimalizace managementu klinických nesrovnalostí (disharmonie) v chirurgii zvířat – Asie

Prosím, nezapomeňte, že ještě jsou přístupná místa pro kurzy 2007: Dokonalost ve veterinární terapii, zahrnující disciplíny terapie u malých zvířat: oftalmologie a interna. Pro další informace navštivte naše webové stránky.

Navíc bychom rádi doporučili zajímavé volné webové stránky – VetContact, které jsou přístupny na www.vetcontact.com, Tento veterinární internetový portál je vynikající zdroj informací a poskytuje pojítko veterinární profese. VetContact poskytuje přímé spojení na webové stránky ESAVS www.esavs.org pro učení na dálku a kurs vám sděluje váš tréninkový program.

Těšíme se, že vás přivítáme na našich kurzech.

Corina Rein
ESAVS
European School
for Advanced
Veterinary Studies

Komora veterinárních lékařů České republiky