Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Evropská směrnice radí: předcházet usmrcování zdravých jedinců v zoo dobrým plánováním

  Časopis Zvěrokruh 3/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Jan Bernardy

Porážka, která hýbe Evropou

… foto: Jiří Ruml (Tanzanie)

 

Utracení (či lépe poražení) zdravého žirafího samce v kodaňské zoo 9. února vyvolalo řadu reakcí veřejnosti. Odborné stanovisko Unie českých a slovenských zoo zveřejnil prezident unie MVDr. David Nejedlo (a ředitel Zoo Liberec). Z principiálního nebo morálního hlediska neexistují … argumenty, kvůli nimž je možno rozhodnutí Zoo Kodaň jakkoli napadnout či dokonce odsoudit. Základním objektem ochranářských aktivit zoologických zahrad není jedinec, ale populace zvířat, tedy skupiny jedinců jednoho druhu, navíc dlouhodobě udržitelné z hlediska zdraví, genetiky (předcházení degenerace) a osobní pohody (tzv. welfare). A stejně jako v přírodě, i v zoo se musí řešit otázky nadbytečnosti. Stejný princip ostatně hájí i Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která usmrcení žirafího samce schválila.

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek na základě informací, které dosud má, považuje postup kodaňské zoo za „nešťastný“, jak uvedl server Aktuálně.cz.

Upozornil ale, že případ je těžké hodnotit a problematika managementu populací je komplikovaná. Jiný názor má vědecký ředitel kodaňské zoo Bengt Holst: „Lidé jsou tím vyburcováni… Pomáháme rozšířit znalosti o zvířatech, ale také o životě a smrti.“

Veřejné usmrcení žirafího samce je z dánského pohledu v pořádku, naše předpisy se ale od dánských odlišují

V Čechách není povoleno usmrcování zvířat na veřejnosti, jak tomu bylo před publikem v Kodani, to by u nás nebylo možné, uvádí nestor českých „welfaristů“ dr. Dousek.

Z legislativního hlediska lze pro usmrcení zdravého samce nalézt odkaz v nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009, o ochraně zvířat při usmrcování, které stanoví společná minimální pravidla pro ochranu zvířat při porážení nebo usmrcování v EU. Článek 2 defi nuje v bodě n) depopulaci jako proces usmrcování zvířat v zájmu veřejného zdraví, zdraví zvířat, řádného zacházení se zvířaty nebo životního prostředí pod dohledem příslušného orgánu. V průvodním textu se dále uvádí, že depopulace bývá často spojena s řešením krizí a paralelními prioritami, jako je zdraví zvířat, veřejné zdraví, životní prostředí nebo řádné zacházení se zvířaty… a v bodě (49) je uvedeno, že pokud veterinární situace vyžaduje nouzové usmrcení zvířat nebo pokud nejsou k dispozici vhodné alternativy k zajištění optimálního zacházení s těmito zvířaty, mělo by být příslušným orgánům umožněno se v individuálních případech od některých ustanovení tohoto nařízení odchýlit.

Pokud se týká způsobu usmrcení bez použití anestetik z důvodu dalšího využití masa ke zkrmování, byla v tomto případě použita porážecí pistole. V nařízení 1099/2009 jsou povoleny různé další metody, jako je upoutaný projektil, perkusní přístroj, střelná zbraň, tupý úder do hlavy apod., pokud je dodrženo pravidlo o minimalizaci utrpení a odborném provedení.

Závěrem proto budiž konstatováno, že ačkoliv bylo veřejné usmrcení žirafího samce z dánského pohledu zcela v pořádku, naše předpisy se od dánských odlišují, neboť zohledňují odlišnosti našich zvyklostí od jiných států společenství, nejen dánských. Ve veřejnosti by mělo být udržováno povědomí o „výrobním procesu“, kterým se dostane maso na pult či do chladicích boxů, včetně vlastního porážení, ale to by nemělo platit pro společenská a zoozvířata.

Jakémukoliv utrácení zvířat musí předcházet snahy po jiném řešení, a ani tyto snahy by však neměly nahradit náležité plánování. A předcházet eutanaziím a depopulaci zvířat je nejen v zájmu veřejnosti, ale i veterinárních lékařů, neboť tento úkon patří mezi pět nejvíce stresujících faktorů veterinární profese.