Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Evropští veterináři zavádějí jednotný slovník

Evropští veterináři zavádějí jednotný slovník

Definice úkonu, vyhrazeného pouze veterinárnímu lékaři jako kůži nebo sliznici penetrujícího zákroku, bude znít ve všech státech Evropy stejně, podobně jako například popis invazivního vyšetření tělních dutin, či definice euthanasie jako terapeutického nebo eticky podmíněného úkonu.

Na společných návrzích definic důležitých zvěrolékařských pojmů se shodlo osm veterinárních lékařů z různých evropských zemí. Definice budou základem pro společný “evropský veterinární zákon”, který má přesně vymezovat například to, které úkony smí v Evropské unii (EU) vykonávat pouze veterinární lékař, které naopak smí přenést na důvěryhodnou a poučenou osobu, a konečně ty, které mohou vykonávat např. sami farmáři. Vymezí rovněž nakládání s léky.

Mimořádná schůzka UEVP (Unie evropských praktických veterinárních lékařů) se konala v Paříži 20. října 2005 a zúčastnění lékaři byli vybráni mimo jiné s ohledem na územní zastoupení národních asociací a komor. Setkání proběhlo v domě, který patří francouzskému Syndikátu veterinářů. (Syndikát veterinárních lékařů je dobrovolná organizace, na rozdíl od Řádu francouzských veterinářů, který má povinné členství).

Východiska jednotlivých zemí se v mnohém rozcházela, neboť například v Nizozemí je v prodeji Rompun (úč. látka xylazin) ve dvou koncentracích, balení s nižším obsahem účinné látky jako volně prodejné, které farmáři až dosud směli aplikovat podle svého uvážení sami.

Zacházení s léky již bylo v rámci EU sjednoceno zákonem, který i u nás vstoupí v platnost v brzké době, taková benevolence již není ani v liberálním Nizozemí možná; o podobnou úpravu se snaží tato veterinárně-legislativní skupina i v oblasti úkonů, které někde jsou vyhrazeny pouze veterinární profesi, jinde nikoliv. Pro nás je zajímavý třeba pohled na inseminaci skotu a koní a vyšetření březosti těchto zvířat. To je zcela v kompetenci veterinárních lékařů, jako úkon směřující k vyšetření tělních dutin; tuto pravomoc může někde veterinární lékař delegovat třeba na inseminačního technika s náležitým vzděláním.

Podobně neobvyklá je pro naše podmínky navrhovaná úprava veškerých kastrací samců bez ohledu na věk jako čistě veterinární úkon.

Naše veterináře naopak nezaskočí požadavek, který v zemích EU bude jen obtížně naplňován; totiž výhradně svěřená injekční aplikace léčiv do rukou veterináře; s tím se budou západní farmáři jen obtížně srovnávat.

Všichni přítomní zkontrolují závěry z této schůzky emailovou poštou, a poté zašlou jednotlivým národním komorám a asociacím k připomínkování.

Dokument by měl odsouhlasit sněm Federace veterinářů Evropy, kde má KVL své zástupce, a to v květnu tohoto roku. Poté dokument postoupí k dalšímu projednání v evropském parlamentu.

MVDr. Jan Bernardy