Komora veterinárních lékařů České republiky

Experti se chystají do Rady Evropy

Experti se chystají do Rady Evropy

Jmenování expertů veterinárních lékařů pro pracovní skupiny na dobu předsednictví České republiky v Radě Evropy (1. 1. – 30. 6. 2009)

Česká republika se připravuje na předsednictví EU i v oblasti veterinárního lékařství.

Veterinární lékařství v rámci EU spadá převážně pod rezort zemědělství – ochrana území před zavlečením nákaz, bezpečnost potravin živočišného původu, welfare zvířat aj.

Proto veterinární lékaři – vybraní experti, budou působit v rámci 118ti pracovních skupin a podskupin,

organizovaných buď přímo ministerstvem zemědělství ČR (Mze), nebo jimi řízenými organizacemi, jako je Státní veterinární správa, Ústav pro kontrolu léčiv a biopreparátů, ale i rostlinolékaři, potravinářská inspekce atd.

Po dobu předsednictví ČR budou tyto komise zodpovídat za společně přijatá opatření např. při vzniku nákaz v rámci EU, či v okolních státech.

Jmenovací dekrety dnes ve Velké zasedací síni ministerstva zemědělství byly předány vybraným expertům na slavnostním ceremoniálu, na kterém promluvil ministr zemědělství Gandalovič.

Celkový počet vybraných expertů z řad veterinárních lékařů je 29, a tvoří druhou největší skupinu v rezortu, po 83 expertech z Mze a před 16ti experty z řad potravinové inspekce. Důležitým kriteriem byla kromě zkušeností z mezinárodní spolupráce, profesních doporučení zaměstnavatelů a pracovních výsledků zejména jazyková vybavenost – především v angličtině, ale i francouzštině. Výběrové komise rozdělili uchazeče do 3 skupin – na předsedy skupin, národní zástupce a experty v ústředí. Členové čtvrté, administrativní skupiny, budou vybráni v průběhu letošního roku.

Na půlroční předsednictví se budou experti připravovat nad rámec svých pracovních povinností již nyní, půlrok před převzetím žezla EU se budou učit od Francie, která v tu dobu bude předsedat a půl roku po ukončení budou učit Švédy, kteří pomyslné žezlo od Čechů přeberou.

Při vší úctě k francouzské kuchyni a vínu, přebírat úřad od národa, který proslul byrokracií a současně bohémským způsobem života, a předávat jej chladným seveřanům po půlroční ryze české improvizaci, kterou jiné národy dosud obdivovaly jako tvůrčí přístup k řešení nestandardních situací: jestli tohle Evropská unie přežije, bude potřebovat pořádnou injekci britských a německých úspor a italskou lehkost, s jakou jsou obyvatelstvem v Itálii ignorovány rychlé změny vlád.

Pro začátek bych doporučoval naší misi nezahajovat své předsednictví nenadálou změnou formuláře o přesunu zvířat, jakkoliv je to kousek, který je u nás dobře zažitý k osvěžení stojatých vod veterinární administrativy.

MVDr. Jan Bernardy

Komora veterinárních lékařů České republiky