Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Experti se chystají do Rady Evropy

Experti se chystají do Rady Evropy

Jmenování expertů veterinárních lékařů pro pracovní skupiny na dobu předsednictví České republiky v Radě Evropy (1. 1. – 30. 6. 2009)

Česká republika se připravuje na předsednictví EU i v oblasti veterinárního lékařství.

Veterinární lékařství v rámci EU spadá převážně pod rezort zemědělství – ochrana území před zavlečením nákaz, bezpečnost potravin živočišného původu, welfare zvířat aj.

Proto veterinární lékaři – vybraní experti, budou působit v rámci 118ti pracovních skupin a podskupin,

organizovaných buď přímo ministerstvem zemědělství ČR (Mze), nebo jimi řízenými organizacemi, jako je Státní veterinární správa, Ústav pro kontrolu léčiv a biopreparátů, ale i rostlinolékaři, potravinářská inspekce atd.

Po dobu předsednictví ČR budou tyto komise zodpovídat za společně přijatá opatření např. při vzniku nákaz v rámci EU, či v okolních státech.

Jmenovací dekrety dnes ve Velké zasedací síni ministerstva zemědělství byly předány vybraným expertům na slavnostním ceremoniálu, na kterém promluvil ministr zemědělství Gandalovič.

Celkový počet vybraných expertů z řad veterinárních lékařů je 29, a tvoří druhou největší skupinu v rezortu, po 83 expertech z Mze a před 16ti experty z řad potravinové inspekce. Důležitým kriteriem byla kromě zkušeností z mezinárodní spolupráce, profesních doporučení zaměstnavatelů a pracovních výsledků zejména jazyková vybavenost – především v angličtině, ale i francouzštině. Výběrové komise rozdělili uchazeče do 3 skupin – na předsedy skupin, národní zástupce a experty v ústředí. Členové čtvrté, administrativní skupiny, budou vybráni v průběhu letošního roku.

Na půlroční předsednictví se budou experti připravovat nad rámec svých pracovních povinností již nyní, půlrok před převzetím žezla EU se budou učit od Francie, která v tu dobu bude předsedat a půl roku po ukončení budou učit Švédy, kteří pomyslné žezlo od Čechů přeberou.

Při vší úctě k francouzské kuchyni a vínu, přebírat úřad od národa, který proslul byrokracií a současně bohémským způsobem života, a předávat jej chladným seveřanům po půlroční ryze české improvizaci, kterou jiné národy dosud obdivovaly jako tvůrčí přístup k řešení nestandardních situací: jestli tohle Evropská unie přežije, bude potřebovat pořádnou injekci britských a německých úspor a italskou lehkost, s jakou jsou obyvatelstvem v Itálii ignorovány rychlé změny vlád.

Pro začátek bych doporučoval naší misi nezahajovat své předsednictví nenadálou změnou formuláře o přesunu zvířat, jakkoliv je to kousek, který je u nás dobře zažitý k osvěžení stojatých vod veterinární administrativy.

MVDr. Jan Bernardy