Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Faktory ovlivňující návyky preskripce antibiotik a využití testování citlivosti mezi veterinárními lékaři v Evropě

Informace – zprávy – výzvy

Vedoucí lékových agentur (HMA) a Federace Verinárních lékařů Evropy(FVE) se ujali zorganizování ankety k získání lepšího náhledu na proces rozhodování veterinárních lékařů Evropy při předepisování antibiotik. Dotazníky byl vyplněny 3017 praktickými veterinárními lékaři z 25 států Evropy. Byly provedeny analýzy na úrovni různých typů veterinárních praxí (zvířata produkující potraviny, společenská zvířata a koně) a na úrovni zemí: Belgie, Česká republika, Francie, Německo, Španělsko, Švédsko a Spojené Království.

Odpovědi ukazují, že je potřebné zlepšit testování citlivosti a služby v této oblasti, s klíčovými faktory jako jsou dostupnost rychlého a levnějšího testování.

Odpovědi indikovaly:

– Žádný z jednotlivých zdrojů informací nelze jednoznačně označit jako klíčový, ačkoliv školení, literatura a zkušenost patřily mezi nejvíce uváděné.

– Mezi faktory, které byly zaznamenány jako nejsilněji ovlivňující preskripční chování patřily testování citlivosti, vlastní zkušenost,riziko vývoje rezistence na antibiotika a snadné podání přípravku.

– Většina praktických veterinárních lékařů uvedla, že obvykle bere v úvahu varování zaměřená na zodpovědné používání antimikrobik. Testování citlivosti na antibiotika je obvykle uskutečněno v případech, kdy se objeví selhání léčby.

– Signifikantní rozdíly v četnosti testování citlivosti byly pozorovány jak mezi jednotlivými t ypy praxí tak mezi jednotlivými státy, které byly předmětem zhodnocení