Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Falešná razítka – MVDr. Petr Novák (č. KVL 8151), MVDr. Anna Mrázová (č. KVL 5470), MVDr. Peter Nováčik, MVDr. Jan Malátek (č. KVL 2054)

Revizní komise ČR obdržela od různých veterinárních lékařů jako podnět k prošetření několik očkovacích průkazů, v nichž byla vakcinace nově zakoupeného štěněte potvrzena razítkem neexistujícího veterinárního lékaře. Jde o razítka vystavená na jména MVDr. Petr Novák (č. KVL 8151), MVDr. Anna Mrázová (č. KVL 5470), MVDr. Peter Nováčik (viz též Zvěrokruh 12/2018, str. 23).

Existuje důvodné podezření, že tato razítka přímo souvisejí s nedávno medializovaným případem obchodování s nemocnými štěňaty pocházejícími ze špatných chovatelských podmínek (viz např. zde:
https://www.novinky.cz/krimi/491842-zeny-z-prahy-prodavaly-nemocne-psy-nekolik-jich-uhynulo-dalsi-byli-utraceni.html).

Policie ČR hledá další poškozené klienty, kteří zakoupili štěně ze stejného zdroje. V této souvislosti by mohla napomoci svědectví veterinárních lékařů, kteří ošetřovali zanedbaná štěňata vybavená očkovacími průkazy s potvrzením jménem některého z výše popsaných smyšlených veterinárních lékařů.

Svoje svědectví v této věci můžete poskytnout buď Revizní komisi KVL, nebo přímo Policii České republiky na tel. čísle 722 000 368.


Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Jan Malátek, reg. č. KVL ČR 2054. MVDr. Malátek prohlašuje, že veškerá veterinární potvrzení opatřená tímto vzorem razítka považuje za zneužití svých osobních dat.


Razítko neexistující veterinární lékařky – MVDr. Pavlína Novotná