Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Trumpeš

Upozornění Revizní komise

Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který od roku 2015 používá MVDr. Vladimír Trumpeš, reg. č. KVL ČR 0305, a rovněž podpis provedený přes otisk razítka není jeho podpisem. Dr. Trumpeš prohlašuje, že veškerá veterinární potvrzení datovaná po roce 2015, která jsou opatřená tímto vzorem razítka a tímto podpisem, považuje za zneužití svých osobních dat.