Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Falešný recept – MVDr. Petr Čáp

Upozornění Revizní komise

Revizní komise Komory veterinárních lékařů ČR sděluje, že KVL ČR neeviduje žádnou osobu vystupující pod jménem MVDr. Petr Čáp, a tato osoba tudíž nemá příslušné oprávnění k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, včetně preskripce léčiv.