Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Falzifikát veterinárního receptu – MVDr. Karel Malina

Upozornění Revizní komise

Revizní komise KVL ČR upozorňuje na falzum veterinárního receptu, domněle vystaveného MVDr. Karlem Malinou. Matrika KVL ČR neeviduje a nikdy neevidovala žádného veterinárního lékaře jménem MVDr. Karel Malina. Žádná osoba jménem Karel Malina není proto v současné době oprávněna k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, včetně preskripce léčiv.