Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Falzifikát veterinárního receptu – MVDr. Radovan Šmíd

Upozornění Revizní komise

Revizní komise KVL ČR upozorňuje na falzum veterinárního receptu, domněle vystaveného MVDr. Radovanem Šmídem. Veterinární lékař MVDr. Radovan Šmíd je matrikou KVL ČR evidován pod jiným registračním číslem. Registrační číslo 2482 uvedené na falzu receptu nebylo matrikou KVL ČR nikdy přiděleno. Nadto není MVDr. Radovan Šmíd od roku 2016 členem KVL ČR a není proto oprávněn k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, včetně preskripce léčiv.

1893_190806101827_001 (1).pdf